Kan jag ta del av en nedlagd polisanmälan?

2019-01-11 i Polis
FRÅGA
Min 13åriga dotter har tillsammans med fyra av hennes kompisar blivit anmälda för ofredande, ärendet lades ner direkt av polisen. Men orosanmälan till soc där vi fått ganska tunn information från, alla fyra tjejerna förnekar att detta skulle inträffat och vi börjar tro att det bara är uppdiktat. För att förstå detta bättre skulle jag vilja ha ut den fullständiga polisanmälan även om den är nedlagd. Så min fråga är om jag kan få ut denna utan att anmälare samt målsägare sekretess markerad?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med att en polisanmälan inkommer till polismyndigheten så utgör den en offentlig handling, 2 kap 3 och 6 §§ tryckfrihetsförordningen (TF). Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga vilket innebär att du kan begära ut dessa handlingar för att ta del av dem. Dessa handlingar kan dock begränsas genom sekretess, 2 kap 2 § TF. I offentlig- och sekretesslagen (OSL) stadgas de situationer då sekretess kan förekomma.

En sekretessprövning kommer alltså göras på den polisanmälan du begär ut. Om det exempelvis är uppgifter som kan skada en enskildes personliga förhållanden eller att beivra eller förebygga brott kan uppgifterna censureras/maskas eller inte skickas ut alls. Exempelvis kan det förekomma sekretess om man gör bedömningen att den som gjort anmälan riskerar att bli utsatt för våld om den anmälan avser, det vill säga den misstänkta, får ta del av den, 35 kap 2 § OSL.

Det kommer göras en bedömning utifrån det enskilda fallet. Jag kan alltså inte säga om anmälaren samt målsägande är sekretessmarkerade eller inte. Om du är intresserad av att ta del av med uppgifter rekomenderar jag dig att begära ut handlingen genom att kontakta polisen på 11414. Läs mer på polisens hemsida HÄR.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Frida Larsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (204)
2019-06-24 När får polisen beslagta körkort?
2019-06-20 Rättelse av bot- vem kontaktar man?
2019-06-19 Måste jag beställa nytt pass när jag byter namn?
2019-06-13 Slå polis när den äter lunch- är det misshandel eller våld mot tjänsteman?

Alla besvarade frågor (70287)