Kan jag studera till sjuksköterska trots att jag dömts för brott?

2020-04-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej,Jag har planer för att plugga till sjuksköterska inom en snar framtid. Men i början av året dömdes jag för köp av sexuella tjänster. Straffet blev endast böter 2500 plus 800 till brottsofferfonden. Jag var med i domstolen. Kan jag fortfarande läsa till sjuksköterska eller måste vänta 5 år tills det pricket försvinner? Kommer själv pricken försvinna ens? Eller det är kört för mig?Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din situation som att du nyligen dömts till böter för köp av sexuell tjänst och undrar huruvida detta kan hindra dig från att studera till sjuksköterska samt hur länge domen är synlig i belastningsregistret.

Det finns enligt min kännedom ingen svensk utbildning på högskolenivå som begär belastningsutdrag av de studerande. Det finns därmed inget som hindrar dig från att studera till sjuksköterska, med hänsyn till din dom.

Enligt 4 kap. 1 § patientsäkerhetslag (2010:659), PSL, ska den som har avlagt en sjuksköterskeexamen få legitimation. Legitimationen ska dock hindras om det föreligger omständigheter som hade kunnat få en legitimerad sjuksköterska att förlora sin legitimation, 8 kap. 3 § PSL. Legitimation att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården ska b.la. återkallas om den legitimerade "i eller utanför yrkesutövningen har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne".

För att få legitimationen krävs ett utdrag ur belastningsregistret och det är Socialstyrelsen som gör bedömningen.

Gällande din böter, eller "prick", och hur länge den är synlig i registret framgår det av 17 § p 9 Lag (1998:620) om belastningsregister att böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet av ordningsbot. Pricken kommer alltså att försvinna och ej vara synlig fem år efter dagen för domen.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2589)
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens
2021-04-10 Varför är det inte straffbart att rymma från fängelse?
2021-04-08 Var kan jag anmäla felaktig flygning av drönare?
2021-04-08 När gallras ringa narkotikabrott från belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (91059)