Kan jag stämma vakten för förtal?

FRÅGA
En vakt sa till mig att ett klagomål hade gjorts om mig. Jag hade ofredat någon genom att titta på dem på ett sätt som vederbörande upplevt som obehagligt.Jag är ostraffad och menade inte någonting illa till någon. Gjorde inte vakten fel genom att påstå att jag hade ofredat någon när jag inte blivit dömt? En polis hade nog sagt "Du är misstänkt för att ha ofredat någon."Men utan domstolsförhandling och dom? Skulle jag kunna stämma vakten för förtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att någon ska göra sig skyldig till förtal (enligt Brottsbalken 5 kap 1 §) krävs att:

- Personen har lämnat en uppgift

- Om en levande människa

- Vilken är ägnat att

- Utsätta honom för andra människors missaktning

- Uttalandet är inte försvarligt eller omfattas av undantagsregeln

Brottet förtal kan alltså begås genom att vakten exempelvis peka ut dig som en brottsling (t.ex. begått ett ofredande) eller i övrigt ha ett klandervärt levnadssätt. Vad som däremot är viktigt att att denna uppgift lämnas till någon annan än den beskyllde, dvs till någon annan än dig. Här är det svårt att genom din fråga utläsa vad som skett, men jag tolkar din fråga som att vakten sagt detta till dig. För förtal förutsätts att uppgiften lämnats till någon annan person än dig, varför denna förutsättning i sådana fall saknas för att det ska röra sig om ett förtal.

En ytterligare aspekt är den undantagsregel som finns, där vissa personer kan ha en juridisk skyldighet att uttala sig. Exempel på detta kan vara vid anmälningar om brott eller liknande. Återigen krävs mer information för att kunna ta ställning.

Jag hoppas att du känner att du fick koll på vad som krävs för att en gärning kan klassas som förtal. Jag förstår om du nu har följdfrågor eller ytterligare frågor och då är du varmt välkommen att vända dig till oss med dessa!

Vänliga hälsningar,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (835)
2019-06-27 Grannar som trakasserar
2019-06-25 Vad kan man göra när man blivit utsatt för grovt förtal?
2019-06-24 Jag arbetar på ett LSS-boende, och föräldern till två brukare uttalar sig väldigt negativt om personalen. Kan detta vara förtal?
2019-06-24 Vad kan man göra när man blivit utsatt för förolämpning?

Alla besvarade frågor (70304)