Kan jag stämma staten?

FRÅGA
Kan jag som förälder stämma staten i efterhand efter att min dotter tagit sitt liv, då hon fått avslag på ersättning både från Försäkringskassan eller soc?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag beklagar sorgen! Det är en fruktansvärd och orättvis situation.

Du kan stämma staten. Men jag rekommenderar att du tar dig tid att verkligen fundera på om du vill driva tvisten vid domstol, för det blir tyvärr väldigt svårt för dig att vinna målet.

Stat eller kommun ska ersätta personskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning (3 kap., 2 §, skadeståndslagen). Det räcker inte att beslutet om att inte betala ersättning var felaktigt (vilket jag inte vet om det var), utan försäkringskassan måste även ha handlat vårdslöst, och det är dig som har bevisbördan för detta.

Vidare måste det finnas adekvat kausalitet mellan den skadegörande handlingen (beslutet att inte betala ersättning till din dotter), och skadan (din dotters självmord). Kausalitet innebär att det ska finnas ett orsakssamband mellan den skadegörande handlingen och skadan, och jag förstår att du menar att beslutet från försäkringskassan var den utlösande faktorn. Men kausaliteten måste även vara adekvat, vilket innebär att det är en förutsebar och naturlig följd av den skadegörande handlingen. När det gäller självmord brister det alltså i adekvat kausalitet, och därmed kan skadestånd tyvärr inte utgå.

Jag förstår att detta låter tufft och jag önskar att jag hade kunnat ge dig ett annat svar. Men jag hoppas ändå att det kan vara en hjälp att veta hur rättsläget är, så kan slippa driva en process som inte går som du önskar.

Men beslutet är förstås ditt och du kan ju även få en 'second opinion'.

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Jag önskar dig allt gott!

Vänligen,

Geske Lovmand Hvid
Fick du svar på din fråga?