Kan jag stämma för förtal?

FRÅGA
HejJag har startat eget företag sedan två och halvt år tillbaka. Min förre detta arbetsgivare är fortfarande ilsken på grund av det. Han besöker kunder som känner mig och sprider en massa lögner för att förhindra att de gör affärer med mig. Han säger bland annat att jag är en tjuv, att jag har stulit företagshemligheter, bland annat kundlistor från honom. Att jag har hackat in mig i hans kontorsdatorer och i hans kunders datorer för att sabotera och förstöra. att alla datorer på hans kontor har varit tagna av polisen för undersökning. Han har polisanmält mig flera gånger utan grund. Han anklagar mig för olika brott och berättar det till alla han stöter på! De flesta anmälningar blev avvisade direkt. En gång hämtades jag och mina datorer av polisen men släpptes när inget hittades.För en vecka sedan besökte han en butik i Borås och åter igen hittade han tillfälle att ta upp diskussionen om mig och mitt företag, och att jag är en tjuv och en brottsling.Många kunder har vänt mig ryggen på grund av det. Jag har förlorat och förlorar fortfarande kunder på grund av att folk inte vill hamna mellan.Detta påverkar mig psykiskt och jag vill få slut på det för att jag inte orkar längre!Kan jag stämma för förtal?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om brottet förtal står det i Brottsbalken att:
" Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömes för förtal till böter.
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar"
(5 kap. 1 § BrB)

För att det ska kunna betraktas som brottet förtal krävs alltså att han vill skada ditt anseende hos andra. Genom att säga till andra att du är en tjuv, att du stjäl företagshemligheter och att du hackat dig in på datorer skulle enligt min mening kunna betraktas som brottet förtal. Frågan blir således om hans agerande kan anses försvarligt och om det han säger är sant eller att han har skälig anledning att tro att det är sant. Att säga att någon är en tjuv kan t.ex. vara försvarligt om en person tidigare dömts för stöld och beter sig på ett sådant sätt att det kan finnas risk att personen kommer göra samma sak igen. Utifrån informationen i din fråga verkar dock så inte vara fallet.

Enligt min bedömning skulle alltså din före detta arbetsgivare kunna göra sig skyldig till förtal genom sitt agerande. Dock gör domstolen en bedömning i varje enskilt fall varför jag tyvärr inte kan avgöra hur det hade gått i en eventuell domstolsprocess men svaret på din fråga är absolut att du kan anmäla honom för förtal. Jag vill dock göra dig uppmärksam på att brottet förtal är ett målsägandebrott vilket innebär att det inte är en åklagare som väcker åtal och för processen utan du som målsägande. (5 kap. 5 § BrB) Innan du bestämmer dig för att själv driva brottmålsprocessen (enskilt åtal) vill jag göra dig medveten om risken för att detta kan bli mycket kostsamt. När det gäller andra brott där åklagaren väcker åtal riskerar aldrig målsäganden att bli ersättningsskyldig för rättegångskostnader. När det kommer till enskilt åtal är reglerna dock annorlunda och innebär att förlorande part betalar både sina egna och motpartens rättegångskostnader. (18 kap. 1 § RB) Om du väljer att stämma din före detta arbetsgivare för förtal och inte lyckas bevisa att han gjort sig skyldig till brottet blir du alltså ersättningsskyldig även för hans rättegångskostnader vilket kan innebära höga summor för bl.a. advokatkostnader. HÄR (47 kap. 2 § RB) kan du se vilka uppgifter som ska stå med i en eventuell stämningsansökan.

Hoppas detta besvarade din fråga och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1273)
2022-01-19 Förolämpning
2022-01-10 Polisanmälan av brott som begåtts av någon utomlands
2022-01-04 Förtal om jag anklagas för att ha kränkt och lurat någon?
2021-12-24 förtal om otrohet

Alla besvarade frågor (98701)