Kan jag, som vuxen, adopteras?

2021-03-17 i Adoption
FRÅGA
Hej jag heter Elena, jag är 29 år och vill veta vad för papper jag behöver för att bli adopterad. Personen som vill adoptera mig är 93 år är de möjligt att han kan adoptera mig?Jag är ifrån Rumänien och har bott i Sverige i 6 år.Mvh Elena
SVAR

Hej och för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga, vill du veta om du som är 29 år kan adopteras och vad som behövs vid en adoption.

Kan en vuxen adopteras?
Av 4 kap 4 § st 1 föräldrabalken (FB) framgår att den som fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig.

Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden, dvs den som vill adoptera, har uppfostrat den som denne vill adoptera och om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (se andra stycket i bestämmelsen). Vid lämplighetsbedömningen tas hänsyn till sökandens personliga egenskaper och lämplighet i övrigt tillsammans med åldersskillnaden mellan sökanden och den som sökanden önskar adoptera. Den sistnämndas behov av adoption och inställningen hos föräldrarna till den som sökanden vill adoptera beaktas också.

Hur ska ansökan göras

För ansökan om adoption av vuxen finns det ingen speciell blankett, ansökan måste skickas in av sökanden själv. För att ansöka om adoption ska sökanden beställa personbevis för sig själv och den som denne vill adoptera. Dessa kan beställas hos Skatteverket.

I ansökan ska namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress för er som vill adoptera finnas. Anledningen till att adoptionen är lämplig och varför den är bra för personen som blir adopterad ska även finnas med. Det är även bra att lägga till att den som ska adopteras, samtycker till detta (4 kap 7 §). Ansökan ska undertecknas och ansökningsavgiften om 900 kronor ska betalas. Ansökan ska sedan lämnas in till tingsrätten där den som ni vill adoptera var folkbokförd den 1 november föregående år (4 kap 12 § FB).

Vad tillför en adoption?
Den leder till att den adoptive barnet får samma juridiska rättigheter som ett biologiskt barn. De rättsliga banden till tidigare föräldrar kapas enligt 4 kap 21 § FB vilket innebär bl.a. att adoptivbarnet ärver och ärvs av sina adoptivföräldrar och deras släktingar - regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Bröstarvingar (omfattar både biologiska och adopterade barn) har rätt till sin laglott som utgörs av hälften av arvlåtarens kvarlåtenskap, 7 kap 1 § ÄB.


Adoption i ditt fall
Då jag inte har närmre insikt i förhållandet mellan dig och personen som vill adopterar dig, kan jag tyvärr inte göra någon närmre bedömning av huruvida du kan adopteras. Det som kan tala emot är emellertid att du bott i Sverige i endast sex år, alltså var du 23 år när du kom till hit. En av omständigheterna som tas hänsyn till i sådana fall är i regel att sökanden exempelvis uppfostrat personen i fråga. Det kan därmed, utifrån den knappa information jag har, tänkas att det blir svårt att få en godkänd adoption. Det är dock, som tidigare sagts, rätten som gör bedömningen.

Jag hoppas att detta var till hjälp och du är välkommen att ställa fler frågor om du önskar!

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (605)
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?
2021-09-11 Kan min sambo adoptera mitt barn?
2021-08-31 Adoption av makes barn
2021-07-31 Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn

Alla besvarade frågor (96482)