Kan jag som timanställd avsluta min anställning när jag vill eller måste jag jobba när jag är schemalagd?

Hej! Jag är timanställd på ett företag som inte har någon kollektivavtal, tjänstepensionsparar inte åt anställda, ingen OB tillägg.

Nu har hag fått ett nytt jobb och meningen är att börja där om 2 veckor.

Min chef sade till mig att jag måste jobba hela månaden ut pga att jag är schema lagd.

Jag har inte skrivit på några som helst avtal. Min fråga är, kan jag gå när jag vill eller måste jag jobba så länge som jag är schema lagt?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer först redogöra för vilken reglering som gäller i ditt fall, men ett sammanfattat svar på din fråga kommer finnas längst ner i texten.

Lagen om anställningsskydd (LAS) innehåller regler om vad som gäller vid uppsägning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av denna lag, men notera att vissa personer kan vara undantagna lagen såsom en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § LAS).

Det finns inga särskilda formkrav för att ett anställningsförhållande ska anses uppstå

Att du inte har skrivit på något avtal tolkar jag som att något anställningsavtal eventuellt inte har skrivits på. Notera dock att det inte finns några formkrav för att ett anställningsavtal ska anses tillkomma utan även ett muntligt anställningsavtal gäller. Att du inte har skrivit på något anställningsavtal är därför inte avgörande för om du anses ha ingått ett avtal eller inte (se AD 2019 nr 53).

Ett anställningsavtal kan även uppkomma genom konkludent handlande, det vill säga utifrån parternas faktiska uppträdande (se AD 1999 nr 5).

Din anställningsform

Enligt LAS finns det två huvudsakliga anställningsformer: tillsvidareanställning och visstidsanställning, men även provanställning förekommer. En timanställning är inte en anställningsform i sig men brukar grunda på en visstidsanställning (4 § LAS).

En timanställning kan även vara en så kallad intermittent anställning. I sådant fall kännetecknas anställningen av att arbetstagaren arbetar vid förfrågan alternativt behov, har möjlighet att tacka nej till arbete samt att varje nytt arbetspass betraktas som en "ny" anställning (se AD 2020 nr 46).

Om du har en vanlig visstidsanställning

En visstidsanställning löper mellan två datum och kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtid. Däremot kan man skriva in en uppsägningstid i anställningsavtalet alternativt att arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om en ömsesidig uppsägningstid (4 § andra stycket LAS).

I normalfallet gäller en månads uppsägningstid för en arbetstagare som säger upp sig själv, om inte annat har avtalats (11 § LAS).

Om du har en intermittent anställning

Om du har en intermittent timanställning därigenom du har haft rätt att tacka nej till erbjudna pass, är du skyldig att arbeta de pass som du hittills har tackat ja till (1 kap. 1 § avtalslagen).

Risk för skadestånd

Om en arbetstagare inte arbetar under uppsägningstiden kan hen riskera skadestånd för den förlust eller skada som arbetsgivaren får till följd av att arbetstagaren inte följer deras avtal (38 § LAS).

Sammanfattning

Om du har en vanlig visstidsanställning (det vill säga inte en intermittent anställning) så gäller som utgångspunkt att du inte kan säga upp din anställning i förtid. I ett sådant fall måste du jobba hela månaden ut, förutsatt att anställningen avslutas därefter.

Om du har en intermittent anställning, så gäller att du har en skyldighet att arbeta de pass du tackat ja till, mest rimligen den period du är schemalagd.

Svaret på din fråga är att du inte kan gå när du vill utan att riskera att behöva betala skadestånd på grund av avtalsbrott, utan du måste troligtvis arbeta under din schemalagda period.

Jag hoppas du är nöjd med mitt svar! Om du har några fler frågor eller om något är oklart är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”