Kan jag som fastighetsägare säga upp hyresgäst pga. bristande behov?

2019-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Kan jag som fastighetsägare säga upp en av mina hyresgäster som inte nyttjar sin lägenhet och inte gjort de senaste två åren då elen varit avstängd under hela den perioden. Hyresgästen är skriven på annan ort där hon bor och hennes barn går på dagis samt hennes bolag är skrivna på den adressen.Hon betalar hyran för lägenheten men den har stått tom de senaste två åren med elen avstängd.Skulle gärna vilja säga upp kontraktet pga bristande behov då hon bor på annan ort och det finns många andra som behöver bostad.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om uppsägning av hyresrätt hittar du i 12 kap. jordabalken (hyreslagen).

Du får säga upp hyresrätten

En bostadshyresgäst får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda (12 kap. 23 § jordabalken). För att ta reda på vilket som är det avsedda ändamålet för lägenheten måste man därför titta på vad som är avtalat mellan parterna. Förutsatt att det framgår av avtalet att lägenheten ska anvädas som bostadslägenhet kan hyresrätten förverkas då den används i strid med vad den är upplåten till (12 kap. 42 § 1 stycket 4 p.). Omständigheten att lägenheten inte används är därför en grund för uppsägning och du har rätt att säga upp hyresgästen.

Vid tvist får hyresnämnden avgöra

Har du som hyresvärd sagt upp hyresavtalet på den grunden att hyresgästen saknar behov av lägenheten och att lägenheten används i strid med syftet och vill inte hyresgästen gå med på uppsägningen (hävdar besittningsrätt till lägenheten), måste du senast en månad efter hyrestidens utgång (dvs. det datumet lägenheten är uppsagt till) hänskjuta tvisten till hyresnämnden (12 kap. 49 §).

Det viktigt att veta att det är du som hyresvärd som måste bevisa att lägenheten inte används, därför är det fördelaktigt att du åberopar bevisning i form av exempelvis lägenhetens avsaknad av el. Det är sedan hyresnämnden som får avgöra om de anser att ditt behov som hyresvärd att återfå lägenheten väger över hyresgästens intresse att få behålla hyresavtalet.

Vänligen,

Maria Simeonidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1679)
2020-07-10 Måste hyresgäst återställa lokal efter hyrestiden?
2020-07-09 Vad finns det för möjligheter om hyresrätten har för hög värme?
2020-07-08 Hyresgästens rätt att inrymma utomstående personer som inneboende
2020-07-05 Överlåtelse av hyresrätt till närstående

Alla besvarade frågor (81881)