Kan jag som extraanställd säga upp mig i förtid, även om jag redan tackat ja till ett arbetsschema?

Jag är extraanställd och vill sluta ,dock har jag tackat ja till schema. Men vill inte jobba mer, har jag rätt till tidigare uppsägning?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår din situation som att du arbetar extra på en arbetsplats och har tackat ja till det schema som du fått av arbetsgivaren, men nu har ändrat dig och vill inte jobba mer på den arbetsplatsen. Jag tolkar din fråga som att du nu undrar om du har rätt att säga upp dig i förtid, alltså innan ditt schema tar slut.

De regler som är aktuella för din fråga återfinns i lag om anställningsskydd, som jag förkortar LAS, samt lag om medbestämmande i arbetslivet som förkortas MBL. Jag kommer beskriva vad dessa regler innebär för att sedan använda dessa för att besvara din fråga.

Anställningsform - Visstidsanställning
Av den situation som du beskriver i din fråga, uppfattar jag det som att du har fått ett schema av din arbetsgivare, på hur mycket du ska arbeta. Jag tolkar den också som att du endast ska arbeta på den arbetsplatsen under en viss tid, eftersom du undrar om du kan säga upp din anställning tidigare än vad schemat säger. En sådan anställning är en form av tidsbegränsad anställning, och kallas för visstidsanställning. Alltså, en anställning som endast gäller under en viss period (5 § LAS).

Uppsägning av visstidsanställning
En visstidsanställning sträcker sig normalt sett under en viss period, vilket innebär att anställningen har ett startdatum och ett slutdatum. Anställningen upphör därmed när anställningsperioden är slut, i ditt fall då schemat löpt ut. För att en arbetsgivare, eller en arbetstagare, ska kunna säga upp en visstidsanställning i förtid innan slutdatum, så måste detta stå med i vad som är avtalat mellan dig och arbetsgivaren (4 § 2 stycket LAS). Det betyder att du endast kan säga upp dig från din anställning i förtid om detta står med i ditt anställningsavtal eller i ett kollektivavtal som finns på arbetsplatsen. Ett kollektivavtal är ett avtal som din arbetsgivare har slutit med ett fackförbund (23 § MBL). Kollektivavtalet innehåller lägsta gränsen för vilka villkor som får gälla på arbetsplatsen och ska tillämpas på både medlemmar i det fackförbund som avtalet är slutet med, och övriga medarbetare på arbetsplatsen (26 § MBL). Skulle det inte stå med i vare sig anställningsavtalet eller kollektivavtalet att rätt till uppsägning finns, så kan du tyvärr inte säga upp dig innan det schema som du tackat ja till har löpt ut.

Sammanfattning
Jag tolkar din situation som att du har en tidsbegränsad anställning, en så kallad visstidsanställning, då du endast är anställd extra under en viss period. En sådan form av anställning gäller från ett startdatum till ett slutdatum, i ditt fall när ditt schema börjar och när ditt schema slutar. För att kunna frånträda en sådan anställning i förväg krävs att detta står avtalat mellan dig och arbetsgivaren i antingen ett anställningsavtal eller kollektivavtal på din arbetsplats. Skulle det inte stå med i något av dessa, så kan du tyvärr inte säga upp dig i förtid från det schema som du tackat ja till.

Även om det inte skulle stå med i något av avtalen, skulle du ändå kunna ta upp det med din arbetsgivare och se om det finns någon möjlighet till uppsägning i förtid. Jag vet inte varför du inte vill arbeta kvar, men kanske ni kan komma överens om något tillsammans.


Jag hoppas att jag tolkat din fråga rätt, och att jag besvarat denna. Om jag tolkat din fråga fel, eller om du har fler funderingar, är du varmt välkommen att återkomma med dessa!

Jag önskar dig en fortsatt trevlig sommar!

Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000