Kan jag som ensamstående adoptera en myndig person?

2020-02-26 i Adoption
FRÅGA
Hej, jag undrar om jag som ensam kan adoptera min myndiga dotter, hon är 33 år. Både hon och jag vill att det blir så.Hennes biologiska föräldrar har uteslutit henne från familj o gemenskap pg a. de är Jehovas vittne vilket hon tar kraftfullt avstånd ifrån. Hon mår väldigt dåligt av att inte ha någon pappa. Hennes barn kallar mig morfar o för henne så ÄR jag pappa.Tack MVH
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Av din fråga framgår att du ensam vill adoptera en person som är 33 år och att hon samtycker till detta. Hon har även blivit utesluten från hennes biologiska familj. Reglerna kring adoption regleras i föräldrabalkens (FB) fjärde kapitel.

Vem får adopteras?

Den som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökandes vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig (4 § första stycket FB). Vid bedömningen om det finns särskild anledning till en adoption så ska man särskilt ta hänsyn till om du har uppfostrat hon som du vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 § andra stycket FB). För att adoptera en person över 12 år måste dennes samtycke inhämtas (7 § första stycket FB). Det framgår av din fråga att ett sådant samtycke till adoptionen finns.

Vem får adoptera?

Den som har fyllt 18 år får adoptera (5 § FB). Ensamstående får adoptera ensamma, men inte med någon annan (6 § tredje stycket FB). Detta för att huvudregeln är att endast makar och sambos får adoptera gemensamt (6 § första stycket FB).

Hur ser processen ut?

En ansökan om adoption får göras av dig som vill adoptera (11 § FB). En ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort där den som du vill adoptera har sin hemvist (12 § FB). Rättsverkningen av adoptionen blir att den som adopterats anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar (21 § FB).

Sammanfattning

Du är över 18 år och får därmed adoptera en myndig person om det finns särskild anledning till detta med hänsyn till ert personliga förhållande. Jag rekommenderar att du lämnar in en ansökan om adoption till tingsrätten i den ort där den som du vill adoptera bor. Skulle du vilja ha ett juridiskt ombud som hjälper dig i processen så kan du kontakta mig på emil.bengtsson@lawline.se så återkommer jag med en offert.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (545)
2020-09-27 Får jag adoptera min frus barn mot faderns vilja?
2020-09-26 Kan vi adoptera vårt fosterbarn?
2020-09-21 Kan man häva adoption?
2020-09-14 Biologiska pappans samtycke vid adoption

Alla besvarade frågor (84415)