FrågaFAMILJERÄTTAdoption04/09/2018

Kan jag som adoptivbarn upphäva adoptionen?

Kan jag som adoptionsbarn annullera min adoption?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör adoption kikar vi närmare på föräldrabalken (FB) och då närmare bestämt lagens fjärde kapitel (4 kap. FB). Bra att känna till är att föräldrabalkens äldre fjärde kapitel bara för ett par dagar sedan, den 1 september 2018, ersattes av ett helt nytt fjärde kapitel.

I svensk lagstiftning går det inte att häva en adoption

Dessvärre kan du inte, även som vuxen, upphäva en adoption enligt svensk rätt. Inte heller i den nya lagstiftningen har det tillkommit någon möjlighet för adoptivbarn att få adoptionen hävd.

Ett alternativ är att bli adopterad av någon annan

Vuxenadoptioner är svåra att få igenom, men genom att bli adopterad av någon annan skulle du rent praktiskt uppnå resultatet av att banden till din nuvarande adoptivförälder bryts, vilket jag förmodar är resultatet du vill uppnå (4 kap. 21 första stycket § FB, tidigare 4 kap. 7 § FB).

För att du som vuxen ska bli adopterad krävs det att det finns en "särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig" (4 kap. 4 § första stycket FB).

Vid bedömningen av om det finns särskild anledning ska rätten särskilt lägga vikt vid om personen som vill adoptera dig har uppfostrat dig eller om adoptionen annars avser att bekräfta en förälder-barnrelation (4 kap. 4 § andra stycket FB).

Avslutande ord

Dessvärre hade jag inget glädjande besked att komma med, men jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000