Kan jag söka ersättning för personskada som skedde för 13 år sedan?

Hej! Hur gäller skadeståndslagen angående en registrerad skada som skett en längre tid tillbaka? Jag bröt t.ex. ett finger för 13 år sedan som sedan dess har stått rätt ut från andra knotan (vilket jag har accepterat för sånt kan ske vid brutna fingrar). När jag däremot härom dagen såg min röntgenbild såg jag att den egentligen var bruten vid knogen och inte knotan. Detta måste ha skett under läkningen. Benet har alltså växt åt fel håll från ett ställe där själva skadan egentligen inte var. Men efter hur lång tid är det giltigt att söka ersättning för sådana skador?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det har ett ben i ditt finger läkt fel och du undrar hur lång tid efter en skada som du kan söka ersättning. Det finns flera olika lagar som kan bli tillämpliga, dock kommer jag inte använda mig av själva skadeståndslagen när jag besvarar frågan.

Patientskadelagen

För att få ersättning enligt patientskadelagen måste du väcka talan inom 10 år från den tidpunkt som skadan orsakades (23 § patientskadelagen). Du har även möjlighet att kräva skadestånd istället för att få patientskadeersättning (18 § patientskadelagen). En förutsättning för att du ska ha rätt till ersättning för en behandlingsskada är att det objektivt sett varit möjligt att undvika skadan genom att utföra åtgärden på ett annat sätt eller genom att välja en annan åtgärd.

Preskriptionslagen

Ersättning för personskada omfattas vanligen av den allmänna preskriptionstiden på 10 år efter tillkomsten (2 § preskriptionslagen).

Försäkringsavtalslagen

Om det är så att du vill söka ersättning från ett försäkringsbolag tillämpas försäkringsavtalslagen som i nuläget har en preskriptionstid på 10 år (16 kap. 5 § försäkringsavtalslagen).

Försäkringsavtalslagen ändrades dock 1 januari 2015. Innan dess var preskriptionstiden som huvudregel endast 3 år från det att du fick kännedom om att du kunde söka ersättning och i varje fall inom 10 år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Eftersom din skada inträffade innan lagändringen är det den äldre lydelsen som gäller, vilket innebär att preskriptionstiden som huvudregel är 3 år.

Sammanfattning

Preskriptionstiden, dvs. inom den tid du kan söka ersättning för din skada, varierar mellan 3 och 10 år beroende på vart någonstans du vänder dig. Har det gått mer än 10 år har du inte längre rätt att söka ersättning då din rätt preskriberats.

Vänliga hälsningar,

Emlika MagnussonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo