Kan jag sjukskriva mig under min uppsägningstid?

FRÅGA
Hej.Min fru har fått nytt jobb redan nästa vecka, men hon var inte medveten om att hon hade 1 månads uppsägningstid. Hon har PTSD, och har verkligen inte mått bra av sitt (snart-att-bli) gamla jobb på den senaste tiden. Har hon rätt till att sjukskriva sig uppsägningsmånaden utan att behöva betala skadeståndet? Det vore en ekonomisk kris annars för oss om hon inte kan börja jobba på det nya, lämnar det gamla och måste betala skadestånd. Tusen tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först bör sägas att vad som avtalats mellan din fru och hennes arbetsgivare gäller framför vad som står i lagen. Om avtalet innehåller oskäliga avtalsvillkor kan dock lagen om anställningsskydd [LAS] kicka igång ändå och ogiltigförklara villkoret. I ditt fall är en månads uppsägningstid inte något som är ett oskäligt villkor och alltså gäller de villkor som finns i avtalet.

Vad som är viktigt att veta i situationen är om din fru inte var medveten om sin uppsägningstid för att det inte reglerats i avtalet eller om hon inte varit medveten om uppsägningstiden för att hon inte läst det. Om hon helt enkelt inte läst om uppsägningstiden är det tyvärr inte något som kan läggas arbetsgivaren till last. Om det inte uttryckligen stått i avtalet att det finns en uppsägningstid på en månad så gäller även det som muntligt sagts av arbetsgivaren till din fru eftersom muntliga avtal också är bindande. Dessutom bör det tilläggas att även om en månads uppsägningstid inte skrivits i avtalet säger lagen ändå att uppsägningstiden minst ska vara en månad [11 § LAS]. Kort sagt: uppsägningstiden på en månad är inte oskälig att ha i avtalet, oavsett om det yttrats skriftligen, muntligen eller genom hänvisning till lag.

Under uppsägningstiden ska arbetstagaren stå till arbetsgivarens förfogande och det är enbart om arbetsgivaren medger att hon inte behöver arbeta hos dem under uppsägningstiden som hon kan slippa det. Dock har arbetsgivaren rätt att avräkna den del av lönen hon skulle haft rätt till under uppsägningstiden [12 § LAS]. Det bör ändå sägas att det är möjligt att vara sjukskriven under sin uppsägningstid och då inte bli betalningsskyldig, men det kan bli knivigt om din fru säger upp sig på grund av sjukdom för att istället börja på ett nytt jobb. Det beror givetvis på hur mycket hon ska arbeta på det nya stället, men om det är ungefär lika mycket kan det vara svårt att sjukskriva sig under uppsägningstiden med sjukdom som grund eftersom hon då kan anses vara kapabel att arbeta och att hon därmed borde kunna arbeta under uppsägningstiden. Genom att skaffa ett läkarintyg där det framgår hur sjukdomen nedsätter hennes arbetsförmåga, vilka uppgifter hon inte kan utföra på arbetet etc. kan hon kanske ändå visa att hon har rätt att sjukskriva sig under uppsägningstiden. Det beror helt på hur PTSD:n bedöms och om även andra faktorer påverkar hennes arbetsförhet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis skulle jag därmed vilja säga att jag tror det kan bli svårt för din fru att kunna sjukskriva sig hos sin gamla arbetsgivare på den grunden att hon inte iakttagit uppsägningstiden eftersom hon har en skyldighet att stå till sin arbetsgivares förfogande även under uppsägningstiden. Arbetsgivaren kan dock besluta att hon inte behöver arbeta under uppsägningstiden men har då också möjlighet att avräkna den delen av lönen som hon skulle fått. Det bör också sägas att även om hon ska stå till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden kan hon sjukskriva sig under denna utan att bli betalningsskyldig. Om hon däremot ska arbeta ungefär lika mycket på det andra stället kan det bli svårt att sjukskriva sig under uppsägningstiden om hon inte kan uppvisa ett sjukintyg eller ett läkarintyg på att hon inte kan arbeta på grund av sjukdomen. Jag skulle råda din fru att kontakta en läkare för att ordna ett läkarintyg där det framgår hur sjukdomen sätter ned hennes arbetsförmåga. Detta för att det krävs ett läkarintyg för att kunna få sjukpenning och sjuklön.

Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du undrar något. Stort lycka till och glad påsk!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hetlesaether
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1334)
2019-09-12 Övergår en timanställning till fast tjänst per automatik eller måste man påtala detta för arbetsgivaren?
2019-09-11 Uppsägningstid utan skriftligt anställningsavtal
2019-09-10 Uppsägningstid vid provanställning
2019-09-04 Arbetstagares uppsägningstid enligt LAS

Alla besvarade frågor (72930)