Kan jag se mitt brottsregister?

2021-01-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Brott rigister
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottsregistret, eller belastningsregistret, är ett register som innehåller uppgifter om bland annat påföljder för brott som ålagts en person (3 § lag om belastningsregister). Vissa myndigheter har rätt att ta del av informationen i belastningsregistret, så som exempelvis allmän domstol, och man kan själv begära ut begränsade utdrag att visa upp för arbetsgivaren när man får ny anställning.

Som enskild privat person har man dessutom rätt att ta del av samtliga uppgifter ur belastningsregistret om sig själv. En sådan begäran lämnas ut kostnadsfritt en gång per kalenderår (9 § lag om belastningsregister). Om du vill ta del av all information som finns i ditt belastningsregister ska du vända dig till Polismyndigheten med din begäran.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2617)
2021-06-13 Påverkar prick i registret min framtid?
2021-06-06 Hur länge finns villkorlig dom och dagsböter kvar i belastningsregistret?
2021-05-31 Falsk angivelse eller falsk tillvitelse?
2021-05-30 Strider ett födelsedagsfirande med 44 personer i en park mot pandemilagen?

Alla besvarade frågor (93108)