Kan jag sälja ett skuldebrev?

Hej

Jag har lånat ut 400000:- gm ett skriftligt skuldebrev. Återbetalning sker månadsvis from juni 2020 tom juni 2022 med amortering och 4% ränta i annuitet.

Kan jag sälja skuldebrevet t tex banken eller ngn annan för att få tillbaka pengarna snabbare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga utifrån det du skrivit så har du lånat ut 400.000 kronor, skriftligt skuldebrev finns. Återbetalning sker månadsvis från juni 2020 till och med juni 2022 med amortering och 4% ränta i annuitet. Du undrar nu om du kan sälja skuldebrevet till någon annan (t.ex. en bank) för att snabbare få tillbaka pengarna.

Det finns som utgångspunkt inget hinder mot att överlåta ett skuldebrev; ett skuldebrev kan såväl säljas som skänkas bort. Skuldebrev kan till och med utmätas av Kronofogden för det fall att långivaren är skuldsatt och inte kan betala sina skulder. Inom krediträtten görs en skillnad på löpande och enkla skuldebrev. Ett löpande skuldebrev är tänkt för omsättning och lättare att sälja. Däremot innebär det inte att det inte är möjligt att sälja ett enkelt skuldebrev. Det ställs bara andra

Enkla skuldebrev

Ett enkelt skuldebrev känns igen genom att det är ställt till viss man (3 kap. 26 § skuldebrevslagen). Att det är ställt till viss man innebär att låntagaren (gäldenären) skrivit under att hen ska betala x kronor enligt avbetalningsplan till långivaren (borgenären). Om ni skrivit ett skuldebrev av vilket det framgår att gäldenären ska betala till dig rör det sig om ett enkelt skuldebrev.

När ett enkelt skuldebrev ska överlåtas till en ny borgenär är ett av kraven att gäldenären meddelas om detta (jfr 3 kap. 29 § skuldebrevslagen). Det meddelande som skickas till gäldenären kallas för denuntiation. Så snart ett enkelt skuldebrev överlåtits bör gäldenären genast få veta dem den nya borgenären är. Denuntiationen bör ske så pass snabbt att gäldenären inte betalar till den tidigare borgenären. Informationen om att skulden överlåtits kan ske skriftligt eller muntligt, i bevishänseende är skriftligt att föredra. När skuldebrevet överlåts till en ny borgenär får inte villkoren för lånet försämras. Den nya borgenären ska således inte förändra räntan, avbetalningstiden eller liknande.

Löpande skuldebrev

De löpande skuldebreven delas i sig upp i två typer; skuldebrev ställt till (1) innehavaren och skuldebrev ställt till (2) viss man eller order (2 kap. 11 § skuldebrevslagen). Med ett innehavarskuldebrev är det själva innehavet som ger en rätt att kräva betalt. Är det fråga om ett orderskuldebrev krävs av den som har skuldebrevet att vederbörande även kan visa att hen köpt skuldebrevet och att det finns en obruten kedja av överlåtelser.

De löpande skuldebreven ställer inte samma krav på denuntiation (jfr för enkla skuldebrev) då det är själva innehavet av skuldebrevet som ger rätt att kräva betalt. Givetvis kan det däremot vara en god idé att även i dessa fall informera gäldenären om att det finns en ny borgenär.

Sammanfattningsvis är det möjligt för dig att sälja skuldebrevet för att snabbare få tillbaka det du lånat ut. Det krävs dock att du hittar en köpare; jag har noterat att det är få kreditinstitut som brukar visa något större intresse för att köpa skulder av privatpersoner. Om det ändock blir aktuellt finns det en risk att köparen erbjuder dig en lägre summa än vad du lånat ut. Men som svar på din fråga: du kan sälja skuldebrevet till banken eller någon annan. Överlåtelse av fordringar sker varje dag.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”