Kan jag säga upp mitt hyresavtal som gäller under ett år att upphöra i förtid?

2020-06-07 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag hyr en lägenhet privat som jag har gjort sen 1:a Mars 2020. Jag vill nu säga upp min lägenhet. Jag har tre månaders uppsägningstid som det alltid brukar vara. Men sen har jag tydligen en bindningstid på minst ett år står det. Måste jag ha kvar lägenheten till mars 2021 eller har jag rätt att säga upp den och flytta efter tre månader?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hur lång uppsägningstid du har beror på om det är en hyresrätt eller bostadsrätt du hyr. Jag kommer därför ge dig två alternativa svar på din fråga.

Om det är en hyresrätt du hyr

Om du hyr en hyresrätt i andra hand finns bestämmelser om uppsägningstid i 12 kapitlet jordabalken.

Att du har en bindningstid på ett år tolkar jag som att du har ett hyresavtal på bestämd tid, d.v.s. med ett bestämt slutdatum (mars 2021 i ditt fall). Uppsägningstiden beror på hyrestidens längd. Om hyrestiden är längre än tre månader så gäller att hyresavtalet ska sägas upp senast tre månader förehyrestidens slutdatum (12:4 andra stycket p. 3 JB). Hyresavtal på bestämd tid upphör dock som huvudregel att gälla vid hyrestidens slut och det betyder att även om du säger upp det redan nu så kommer det som utgångspunkt att gälla hela hyrestiden ut (12:3 andra stycket JB). Lagens bestämmelse om uppsägningstid säger bara när du senastmåste säga upp hyresavtalet.

Det finns dock en undantagsregel som säger att en hyresgäst alltid har rätt att säga upp ett hyresavtal att upphöra vid det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen (12:5 första stycket JB). Det är med andra ord möjligt att få hyresavtalet att upphöra i förtid, även om det är avtalat att hyresavtalet ska gälla i ett år.

Sammanfattningsvis så har du, om det är en hyresrätt du hyr, rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra vid det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen. Om du t.ex. säger upp hyresavtalet den 8/6 upphör det att gälla den 30/9. Du behöver därmed inte ha kvar lägenheten till mars 2021.

Om det är en bostadsrätt du hyr

Om det är en bostadsrätt du hyr finns bestämmelser om uppsägningstid i lag om uthyrning av egen bostad. Att du har en bindningstid på ett år tolkar jag som att du har ett hyresavtal på bestämd tid, d.v.s. med ett bestämt slutdatum (mars 2021 i ditt fall). Hyresavtal på bestämd tid upphör som huvudregel att gälla vid hyrestidens slut. Vid uthyrning av bostadsrätt så är det dock möjligt att säga upp hyresavtalet att upphöra i förtid, d.v.s. att det upphör att gälla tidigare än slutdatumet (3 § första stycket).

Du som hyresgäst har en månadsuppsägningstid och hyresvärden har tre månaders uppsägningstid (3 § andra stycket). Om en längre uppsägningstid är avtalad gäller den för hyresvärden men inte för hyresgästen. Du skriver att du har tre månaders uppsägningstid. Om det är en bostadsrätt du hyr gäller därmed inte uppsägningstiden på tre månader för dig, utan du har rätt till en månads uppsägningstid.

Sammanfattningsvis så har du, om det är en bostadsrätt du hyr, rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen. Om du t.ex. säger upp hyresavtalet den 8/6 upphör det att gälla den 31/7. Du behöver därmed inte ha kvar lägenheten till mars 2021.

Vänliga hälsningar

Anna Dahlenborg Akmese
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1852)
2021-01-26 När kan jag få tillbaka depositionen på lägenheten?
2021-01-23 Vad ska man göra om det är dålig luftkvalitet i lägenheten?
2021-01-23 Rätt till kompensation när den förra hyresgästen inte flyttar
2021-01-23 Vad räknas som normalt slitage av hyresrätt?

Alla besvarade frågor (88495)