Kan jag säga upp mig med en kortare uppsägningstid om det står annat i mitt anställningsavtal?

Hej,

Jag är tillsvidareanställd med ett anställningsavtal som har tre (3) månaders ömsesidig uppsägningstid. Företaget saknar kollektivavtal.

Jag har sagt upp mig och också bekräftat min sista arbetsdag (tre månader framåt i tiden) i enlighet med mitt anställningsavtal.

Min anställningstid i företaget vid uppsägningen var lite mer än 3 år och jag är 47 år.

Nu hör jag av vår VD att jag hade kunnat säga upp mig med endast en (1) månads uppsägningstid trots att det står tre (3) månaders ömsesidig uppsägningstid i anställningsavtalet.

Kan det verkligen stämma?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om anställning och uppsägning regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).

För arbetsgivaren och arbetstagaren gäller en minsta uppsägningstid av en månad. En arbetstagare kan ha rätt till en lägre uppsägningstid beroende på hur lång tid arbetstagaren har arbetat hos den arbetsgivaren. T.ex. en arbetstagare som har arbetat minst två år hos arbetsgivaren men kortare än fyra år har rätt till en uppsägningstid av två månader (11 § LAS). Ett anställningsavtal som upphäver eller inskränker en arbetstagares rättigheter enligt LAS är ogiltigt (2 § andra stycket LAS).

LAS är tvingande och ska vara till fördel för arbetstagaren. Det innebär att det är tillåtet för arbetstagaren att genom ett personligt avtal med arbetsgivaren avtala om förmånligare villkor för arbetstagaren. Om du och din arbetstagare har avtalat om ett förmånligare avtal än den lagstadgade gäller denna uppsägningstid. Tre månader är mer förmånligt än en månad varför denna uppsägningstid gäller. Du kan därför inte säga upp dig med en månads uppsägningstid om ni har avtalat om längre.

Med vänliga hälsningar

Susanne ZahawiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”