Kan jag säga upp mig innan mitt vikariat har gått ut?

FRÅGA
Hej! Jag har ett sommarvikariet på 2 månader i sommar. Jag undrar om jag har möjlighet att säga upp mig under den perioden? Det står att det är en "Tidsbegränsad anställning", och att grunden för tidbegränsning är "Vikariat". Sen under står det "Semestervikariat, dock längst t.o.m. 2021-08-07". Jag undrar om jag har rätt att säga upp mig innan slutdatumet? Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver har du en tidsbegränsad anställning, se 5 § lagen om anställningsskydd. Vad som gäller angående din uppsägningstid är att du har en månads uppsägningstid. Skulle det vara tvärt om att det är din arbetsgivare som säger upp dig, gäller fortfarande en månad, se 11 § lagen om anställningsskydd.

I det fall du önskar sluta tidigare än inom en månad, kan du prata med din arbetsgivare om att få sluta tidigare. Beviljar din arbetsgivare dig det, kan arbetsgivaren innehålla de förmåner som du annars skulle ha haft rätt till. Exempelvis lön och andra anställningsförmåner, se 13 § lagen om anställningsskydd.

Sammanfattning

Du kan säga upp dig med en månads uppsägningstid. Vill du sluta ännu tidigare kan du föra en diskussion med din arbetsgivare, men då har du inte rätt till någon lön för den tiden som understiger en månad.

Vänligen,

Björn Lotoft
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1796)
2021-06-17 Fråga om rätt till ersättning vid avbruten provanställning
2021-06-16 Hur gör jag om jag är sommarvikarie men inte vill arbeta mer?
2021-06-15 Måste uppsagd arbetstagare förbli arbetslös för att åtnjuta företrädesrätt?
2021-06-12 Mobiltelefon på jobbet?

Alla besvarade frågor (93181)