Kan jag säga upp mig från min visstidsanställning?

FRÅGA
En fråga om att säga upp mig själv. Jag trivs inte på min arbetsplats, tog upp det med min chef och frågade hur lång uppsägningstid jag har. Fick till svar att jag inte kan säga upp mig, på mitt anställningsbevis står det:Anställningsform: visstidsanställning Avtalet gäller: 2019-XX-XX - 2020-XX-XX.Min arbetsplats har inte något kollektivavtal.Jag fick även info, att om jag säger upp mig (vilket enligt chefen jag inte kan) kunde de göra mig skadeståndsskyldig. Vill veta vad som gäller, och i början på nästa år ska företaget gå med i ett kollektivavtal?
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline.

Dessa typer av frågor regleras främst av lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Den typ av anställning som du beskriver i din fråga är en visstidsanställning. Det är alltså en tidsbegränsad anställning med, i detta fall, ett slutdatum. Vid en visstidsanställning upphör anställningen vid slutdatumet för anställningen (4 § LAS). Detta tillskillnad från en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning med uppsägningstid som upphör efter en viss uppsägningstid. Den enda möjligheten att avbryta en tidsbegränsad anställning med slutdatum utan uppsägningstid är i det fall arbetsgivaren väsentligen åsidosatt sina åligganden gentemot arbetstagaren (4 § 3 st LAS). I det fall arbetstagaren avbryter sin visstidsanställning och det inte finns en klausul om möjlighet till avlutande av tjänsten i förtid, kan du som arbetstagare bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren med anledning av avtalsbrottet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1771)
2021-05-09 Kan jag bli uppsagd på grund av arbetsbrist om jag är sjukskriven? Vad kan jag ställa för krav på arbetsgivaren i så fall?
2021-05-08 Kan jag ångra en tillsvidareanställning?
2021-05-08 När får en arbetstagare arbetsvägra?
2021-05-07 Uppsägningstid vid provanställning

Alla besvarade frågor (92130)