Kan jag säga upp mig från ett semestervikariat?

FRÅGA
Hej! Jag har tackat ja till ett semestervikariat hos en arbetsgivare. Jag har inte skrivit på något anställningsavtal. Jag har nu haft praktik på ett annat ställe och där blivit erbjuden semestervikariat och jag skulle verkligen vilja vara på det här stället istället för det som jag tidigare sagt ja till. Kan jag säga till det första stället att jag inte längre vill jobba där, eller gäller muntliga avtal? Tack för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga (och mitt svar) beror i stora delar på ifall din arbetsgivare har ett kollektivavtal som innehåller regler om hur och när en uppsägning på arbetsplatsen ska gå till. Arbetsgivaren och en facklig organisation kan avtala om att hantera situationer och rättsfrågor på andra sätt vad lagen om anställningsskydd (LAS) gör. I mitt svar kommer jag att utgå från att det inte finns något kollektivavtal och hantera frågan med stöd i lag.

Kan ett muntligt avtal göra att du blir anställd hos en arbetsgivare?

För att du ska bli anställd hos ett företag så krävs inget skriftligt anställningsavtal, det räcker med att ni muntligt är överens om att du ska bli anställd hos arbetsgivaren. Detta gör att då du tackar ja till semestervikariatet så blir du anställd av företaget.

Måste du arbeta på den arbetsplatsen även fast du hellre vill arbeta där du har haft din praktik?

Du skriver i din fråga att anställningen rör ett semestervikariat, detta tolkar jag som att du och arbetsgivaren har kommit överens om en tidsbegränsad anställning (Lag om Anställningsskydd 5§). Som utgångspunkt så kan du inte säga upp dig i förtid från en tidsbegränsad anställning.

Har du och din arbetsgivare avtalat om något annat?

Om du och din arbetsgivare har avtalat om att anställningen kan sägas upp i förtid så kan du säga upp dig med minst 1 månads uppsägningstid (Lag om Anställningsskydd 11§). Denna uppsägningstid börjar då du meddelar din uppsägning till arbetsgivaren vilket innebär att du kan säga upp dig utan att ha satt din fot på arbetsplatsen.

Om arbetsgivaren har skrivit på ett kollektivavtal så gäller det avtalet före LAS (Lag om Anställningsskydd 2§), det är därför viktigt att du undersöker ifall ett sådant avtal finns!

Vad kan du göra?

Du ingen rätt att frånträda anställningen men om du och din arbetsgivare kommer överens om att ni ska avsluta anställningen så får du säga upp dig, så om du vill så råder jag dig att prata med arbetsgivaren.

Din situation kan även ändras ifall ett eventuellt kollektivavtal innehåller bestämmelser om att tidsbegränsade anställningar kan avslutas i förtid. Om du är fackligt ansluten så råder jag dig att vända dig till dem med din frågeställning för att få rådgivning.

Jag hoppas verkligen att ditt problem löser sig och att jag har besvarat dina funderingar. Om du har mer frågor så får du gärna återkomma!

MVH

Måns Lundvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?