Kan jag säga upp ett vikariat i förtid?

FRÅGA
Hej,Jag har ett vikariat. På avtalet står det tidsbegränsad anställning fr.om. 2021-02-01 dock längst t.om 2021-12-31. Vid sidan står det anställs som vikarie under "namn" föräldraledighet dock längst t.om 2021-12-31. Jag omfattas av kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) där det framgår att tidsbegränsade anställningar har 1 månads uppsägningstid. Innebär detta att jag kan säga upp mitt vikariat om jag skulle vilja?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett vikariat är en typ av tidsbegränsad anställning (5 § lagen om anställningsskydd - LAS). Möjligheten att säga upp en vikariatsanställning beror på anställningsavtalets utformning. En anställning som som enligt avtal löper "tillsvidare dock längst till och med" ett visst slutdatum är uppsägningsbar för båda parter. Ofta är en sådan uppsägningstid överenskommen vid avtalets ingående men om inte finns bestämmelserna i kollektivavtalet att luta sig mot.

Sammanfattningsvis tolkar jag ditt avtal som att det är uppsägningsbart och att ditt kollektivavtal innebär att du har en månads uppsägningstid om du vill avsluta din anställning innan avtalet löper ut.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Maya Hempel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1872)
2021-10-28 Från vilken dag gäller uppsägningstiden?
2021-10-27 Får arbetsgivaren ändra mina arbetstider utan mitt tillstånd?
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?

Alla besvarade frågor (96608)