Kan jag säga upp ett tidsbegränsat anställningsavtal?

FRÅGA
Skrev på ett tidsbegränsat kontrakt över sommaren och ifall jag fattat det rätt kan jag ej bryta detta för att ta ett annat arbete. Dock står det på samma kontrakt att min sysselsättningsgrad är 0%. Kan jag använda detta argument för att komma undan och ta det andra arbetet? I övrigt står att uppsägningen regleras av AB§33.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler som aktualiseras för att besvara din fråga finner vi i anställningsskyddslagen (LAS).

Säga upp tidsbegränsat kontrakt

Precis som du säger kan inte en tidsbegränsad anställning som utgångspunkt inte sägas upp i förtid. Anställningen avslutas istället när arbetet är slutfört eller då tiden enligt anställningsavtalet löpt ut (4 § andra stycket LAS).

I AB 33 § framgår dock att en tidsbegränsad anställning kan sägas upp om den är avsedd att pågå i längre tid än 3 månader. Då gäller en uppsägningstid om en månad. Det innebär att du alltså enligt kollektivavtal har en rätt att säga upp anställningen trots att den är tidsbegränsad, förutsatt att den sträcker sig längre än tre månader.

Nolltimmarsavtal

Ett nolltimmarsavtal innebär att arbetstagaren har ett anställningsavtal som inte garanterar några arbetstimmar. Dock kan inte arbetstagaren heller tacka nej när arbetsgivaren väl kallar. Det innebär alltså att du som arbetstagare har en skyldighet att stå din arbetsgivare till förfogande och jobba när du blir inkallad, men du kan inte själv kräva att få arbeta visst antal timmar.

Nolltimmarskontraktet innebär dock inte att du kan säga upp anställningsavtalet på den grunden.

Sammantaget

Om du vill säga upp anställningen så följer det av kollektivavtalet en sådan möjlighet. Denna möjlighet erbjuds inte av LAS, men den lagen är så kallat semidispositiv vilken innebär att avtalsvillkor i kollektivavtal som strider mot vissa LAS bestämmelser är tillåtna (2 § LAS). Därför går det att åberopa kollektivavtalsbestämmelsen i ditt fall om du vill säga upp anställningen.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1796)
2021-06-17 Fråga om rätt till ersättning vid avbruten provanställning
2021-06-16 Hur gör jag om jag är sommarvikarie men inte vill arbeta mer?
2021-06-15 Måste uppsagd arbetstagare förbli arbetslös för att åtnjuta företrädesrätt?
2021-06-12 Mobiltelefon på jobbet?

Alla besvarade frågor (93181)