Kan jag säga upp ett sommarvikariat som ännu inte påbörjat?

FRÅGA
Hej! Kan jag säga upp ett sommarvikariat som inte börjat ännu om jag har fått ett annat sommarvikariat som jag hellre vill ta utan att bli återbetalningsskyldig eller någonting annat?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor gällande en anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).

Notera även att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan innehålla andra bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (se 2 § tredje stycket LAS).

Ett vikariat kan som huvudregel inte avslutas i förtid

Först kan konstateras att det inte finns något formkrav för ett anställningsavtal i svensk rätt, det vill säga att ett sådant avtal kan ingås både muntligen och skriftligen. Att du exempelvis inte har skrivit på anställningsavtalet än utan bara tackat ja kan därför anses som bindande.

Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning och kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtid. Däremot kan man skriva in i anställningsavtalet att anställningen löper "… dock längst till och med [datum]" alternativt en ömsesidig uppsägningstid. I sådant fall kan anställningen sägas upp med en uppsägningstid. Om arbetstagaren inte arbetar under uppsägningstiden kan hen bli skadeståndsskyldig (5 § och 38 § LAS).

Ett vikariat kan avslutas på allmänna avtalsrättsliga grunder

Om det inte inskrivits något i anställningsavtalet om rätt till uppsägning gäller som utgångspunkt att avtal ska hållas. Detta innebär att man som arbetstagare är tvungen att följa det avtal man tackat ja till och därmed arbeta under hela perioden. Gör man inte detta och uteblir från arbetet kan man riskera att behöva betala skadestånd på grund av avtalsbrott.

Ett vikariat kan dock avslutas på allmänna avtalsrättsliga grunder som återfinns i tredje kapitlet avtalslagen. Ett exempel på en ogiltighetsgrund är svek eller att villkor är oskäliga med hänsyn till omständigheter i övrigt. Det finns dock inget i din fråga som tyder på detta så det kan bli svårt att ogiltigförklara avtalet på sådana här grunder (30 § och 36 § avtalslagen).

Sammanfattning

Under förutsättning att det inte skrivits något i anställningsavtalet om rätt att säga upp vikariatet eller ogiltighetsgrund inte föreligger, så har du inte rätt att säga upp sommarvikariatet utan risk för skadestånd.

Jag råder dig först och främst att kolla om det anges någon rätt till uppsägningstid i ditt anställningsavtal alternativt kollektivavtal. Om sådant inte finns råder jag dig att ta kontakt med din arbetsgivare för att försöka komma överens om att frånträda avtalet. I normalfallet borde inte en arbetsgivare vilja ha en anställd som inte är intresserad av jobbet men notera att arbetsgivaren i sådant fall inte har någon skyldighet att gå med på det.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1796)
2021-06-17 Fråga om rätt till ersättning vid avbruten provanställning
2021-06-16 Hur gör jag om jag är sommarvikarie men inte vill arbeta mer?
2021-06-15 Måste uppsagd arbetstagare förbli arbetslös för att åtnjuta företrädesrätt?
2021-06-12 Mobiltelefon på jobbet?

Alla besvarade frågor (93181)