Kan jag säga upp ett hyresavtal för fritidshus i förtid?

2020-05-29 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag har ett hyreskontrakt (som skrevs i januari) för ett fritidshus fr den 5 juli och 3 veckor framåt.Jag har betalat förskott 3000 kr och resterande belopp ska betalas 3 veckor innan tillträde.Tanken var att mina barn och barnbarn skulle hyra ett annat hus samtidigt. De bor utomlands och nu ser det ut som om de inte kan komma pga coronaviruset.Då vill inte jag hyra heller. Det finns ju ingen uppsägningstid eller liknande. Vad finns det för regler ang hyra av fritidshus? Kan hyresvärde motsäga sig uppsägningen om den görs senast 3 veckor innan den 5 juli? Kan han kräva några mer pengar?Det lär inte vara svårt att finna en annan hyresgäst, då huset ligger i Göteborgs södra skärgård.Mycket tacksam för svar!Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du har hyrt ett hus för fritidsändamål och att du undrar om det finns någon möjlighet att säga upp hyresavtalet att upphöra helt. Bestämmelser om uppsägning av hyresavtal för fritidshus finns i 12 kap. jordabalken, även kallad hyreslagen.

Hyresavtalet upphör vid hyrestidens slut

Ditt hyresavtal gäller fr.o.m 5 juli och tre veckor framåt. Du har därmed ett hyresavtal som gäller på bestämd tid. Uppsägningstiden för tidsbestämda hyresavtal är beroende av hyrestidens längd. Ett hyresavtal som är längre än två veckor men längst tre månader ska sägas upp senast en vecka innan hyresavtalet upphör att gälla (12:4 andra stycket 2 p. JB). Tidsbestämda hyresavtal upphör dock att gälla först vid hyrestidens slut, dvs vid det slutdatum som står i ditt hyresavtal (12:3 andra stycket JB). Även om du säger upp ditt hyresavtal redan nu kommer det alltså fortsätta att gälla ändå under hela den hyrestid som du och hyresvärden har kommit överens om. Det finns som huvudregel ingen möjlighet att säga upp ett tidsbestämt hyresavtalet att upphöra i förtid.

Ingen möjlighet till undantag i ditt fall

Det finns en undantagsregel som säger att en hyresgäst alltid har rätt att säga upp ett hyresavtal att upphöra vid det månadsskifte som inträffar tre månader efter uppsägningen (12:5 första stycket JB). Den bestämmelsen är dessvärre inte till någon hjälp för din del eftersom att ditt hyresavtal snart börjar gälla och även om du säger upp hyresavtalet nu så kommer hela din hyrestid på tre veckor hinna passera innan uppsägningstiden på tre månader har gått ut.

Jag vill även nämna att hyreslagen är tvingande till hyresgästens förmån vilket betyder att om det finns bestämmelser om uppsägning i ditt hyresavtal som är mer förmånliga för dig som hyresgäst, t.ex. att du har rätt att säga upp hyresavtalet i förtid, så är det avtalets regler som gäller. Jag uppfattar det dock som att det inte står något om uppsägning i ditt hyresavtal och då är det lagens bestämmelser som gäller, dvs att du är bunden av hyresavtalet till hyrestidens slut.

Du är bunden av ditt hyresavtal

Sammanfattningsvis så är du bunden att hyra fritidshuset de tre veckor som ni har avtalat om och du måste betala hyra för hela perioden. Du kan försöka prata med hyresvärden och se om värden ändå går med på att du får säga upp ditt hyresavtal, men om hyresvärden inte går med på det har du tyvärr ingen laglig rätt att få säga upp ditt hyresavtal att upphöra i förtid.

Vänliga hälsningar

Anna Dahlenborg Akmese
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1852)
2021-01-26 När kan jag få tillbaka depositionen på lägenheten?
2021-01-23 Vad ska man göra om det är dålig luftkvalitet i lägenheten?
2021-01-23 Rätt till kompensation när den förra hyresgästen inte flyttar
2021-01-23 Vad räknas som normalt slitage av hyresrätt?

Alla besvarade frågor (88495)