Kan jag säga upp en sommarjobbare som vägrar att jobba?

FRÅGA
Hej, jag har en sommarjobbare som har en visstidsanställning som inte sköter sig på sitt jobb. När han får en arbetsuppgift så gör han den inte klart eller inte alls, och går sedan iväg och pratar med sina kompisar som är på samma jobb. Dagen innan midsommarafton i år 2020 så satt han och två sommarjobbare till ute nästan hela dagen och jobbade nästintill ingenting, vilket även arbetsledaren var och sa till dom men dom struntade i henne. Arbetsledaren har även fått "jaga" efter honom då han bara försvinner från sin plats och är någon helt annanstans.Jag undrar, då det inte finns möjlighet för omplacering, vad jag ska göra som arbetsgivare i denna situation? Han har fått varningar av arbetsledaren och även mig, men det fortsätter.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag börja med att beklaga situationen du hamnat i, tråkigt att den anställde inte tar ansvar för sitt arbete.

Tillämplig lag

Vi kommer att kika närmare på anställningsskyddslagen (LAS).

Åtminstone saklig grund för uppsägning

Det du beskriver är arbetsvägran. Den anställde har, trots flera varningar, fortsatt att missköta sitt arbete och utför inte sina arbetsuppgifter eller utför dem på ett undermåligt sätt. Det utgör saklig grund för uppsägning, åtminstone om vi kan utgå ifrån att du inte ger sommarjobbaren några oresonliga arbetsuppgifter, men det antar jag inte vara fallet här (7 § första stycket LAS).

Du uppger också att möjlighet till omplacering inte finns, varför din omplaceringsskyldighet ska anses vara uppfylld (7 § andra stycket LAS).

Du som arbetsgivare kan således, om du inte önskar ha personen fortsatt anställd i ditt bolag, säga upp den anställde. Tänk däremot på att du fortfarande måste iaktta uppsägningstid och fortsätta att betala ut lön till dess att denna gått ut och anställningen slutligen upphört, även om du arbetsbefriar personen.

Kan utgöra grund för avsked, men tveksamt

Om arbetsvägran är tillräckligt allvarlig, så kan du ha rätt att avskeda personen ifråga, i vilket fall den anställde är tvungen att gå på dagen, utan uppsägningstid och fortsatt lön, men avsked kommer bara ifråga i de allra mest allvarliga fallen, exempelvis vid stöld från arbetsplatsen, varför det är tveksamt i det här fallet (18 § LAS).

Då den anställde trots allt dyker upp på jobbet, och utför sina arbetsuppgifter ibland, samtidigt som personen, med tanke på att han eller hon är sommaranställd, förmodligen inte varit anställd i bolaget särskilt länge, så bedömer jag det som osannolikt att domstolen skulle finna arbetsvägran så allvarlig att den uppfyller det stränga kravet för avsked. Om det fortsätter eller förvärras, så kan däremot bedömningen bli en annan (jfr. AD 2017:49).

Mina råd

På grund av att en rättslig process tar lång tid och kostar mycket pengar, så vill du undvika en sådan, varför mitt första råd är att sätta dig ned med den anställde och ta ett ordentligt snack med denne, och förklara att det faktiskt kan bli relevant med en uppsägning, om personen ifråga inte börjar sköta sitt jobb.

Om den anställde visar sig ovillig att lyssna på dig, eller fortsätter missköta sig, så är mitt råd att du säger upp personen ifråga. Om arbetsvägran fortsätter eller förvärras kan det som sagt bli tal om avsked, men då bör du kalla till förhandling med eventuellt fackförbund, eftersom det kan stå dig väldigt dyrt i form av en rättslig process och skadestånd, om tvist uppstår och domstolen anser att du inte haft laga grund för avsked.

Slutligen vill jag önska dig en trevlig kväll, och hoppas att det löser sig för dig!

Med vänliga hälsningar,

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?