Kan jag säga upp en säsongsanställning i förtid?

FRÅGA
Hej! Jag undrar vad som gäller i följande scenario:Person 1 har skrivit på kontrakt för ett jobb på en kundtjänstavdelning. På kontraktet står det "tidsbegränsad/säsongsanställning". Kontraktet gäller för 26/8-19 t.om. 6/12-19 och skrevs på i april månad. På kontraktet står det: "Anställningen omfattas av avtalen mellan svensk handel och UNIONEN samt företagets tjänstebestämmelser. Kontraktet skrevs på i April och inget annat än det som står på kontraktet är överenskommet. Nu har person 1 fått världens möjlighet att få en förlängning på ett annat jobb inom en helt annan bransch (som ursprungligen var ett sommarjobb) och eftersom det jobbet är det person 1 vill jobba med i framtiden ser hen detta som en stor möjlighet som inte kommer att komma vid fler tillfällen. Min fråga är nu, vad har person 1 för alternativ? Går det att ringa upp det första företaget och berätta detta? Har personen någon skyldighet att jobba den påskrivna tiden? Vad är den bästa lösningen här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar vilka möjligheter du har att säga upp dig från en tidsbegränsad säsongsanställning i förtid. Regler om detta finns i lagen om anställningsskydd, LAS, samt i det kollektivavtal som verkar finns på din arbetsplats mellan Svensk handel och UNIONEN. Då jag inte vet exakt vilket kollektivavtal just du omfattas av kommer jag att besvara din fråga på ett generellt sätt och inte utifrån ditt kollektivavtal.

Uppsägning av tidsbegränsad anställning

En säsongsanställning är en tidsbegränsad anställning för vilken speciella regler finns angående anställningens upphörande. Att anställningen är tidsbegränsad innebär att anställningen har ett på förhand angivet slutdatum för när anställningen ska upphöra. Normalt sett upphör säsongsanställningen vid detta slutdatum (4 § 2 stycket LAS). Tidsbegränsade anställningar kan normalt sett inte heller sägas upp innan detta slutdatum. Arbetstagaren och arbetsgivaren kan dock avtala om att det ska vara möjligt att säga upp den tidsbegränsade anställningen i förtid, men har så inte skett kan den tidsbegränsade anställningen inte sägas upp i förtid.

I ditt fall upphör din säsongsanställning den 6 december 2019, och du är bunden av anställningsavtalet till detta datum om ni inte har avtalat om möjlighet till uppsägning i förtid.

Måste man arbeta hela den period man har avtalat om med arbetsgivaren?

Att du är bunden av anställningsavtalet innebär att du har en skyldighet att arbeta den tid som du och din arbetsgivare har angett i anställningsavtalet. Om du inte arbetar den tid du är skyldig till kan du bli skadeståndsskyldig mot arbetsgivaren. Skadeståndets storlek beror på den skada du orsakar arbetsgivaren genom att inte fullfölja ditt anställningsavtal.

Råd i ditt fall

Först och främst bör du kolla i det kollektivavtal som du omfattas av om det finns några bestämmelser som ger dig rätt att säga upp den tidsbegränsade anställningen i förtid. Finns inga sådana bestämmelser i kollektivavtalet, råder jag dig att vända dig till din arbetsgivare och förklara din situation. Arbetsgivaren kanske är villig att låta dig frånträda anställningsavtalet även om du rent juridiskt sett är bunden av avtalet.

Skulle din arbetsgivare inte gå med på att låta dig frånträda anställningsavtalet i förtid är du bunden till anställningskontraktet till slutdatumet. Dock kan arbetsgivaren aldrig tvinga dig att arbeta, men om du inte arbetar den tid du är skyldig kan arbetsgivaren kräva dig på skadestånd för avtalsbrottet. Att bara strunta att arbeta den avtalade tiden är nog således inte någon god idé.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1436)
2020-02-19 Avsked pga. olämpliga kommentarer om sin egen sexualitet av lärare
2020-02-18 Uppsägning av arbetstagare under provanställning?
2020-02-17 Kan jag som facklig förtroendeman åberopa den särskilda företrädesrätten vid uppsägning?
2020-02-14 Kan arbetsgivare säga upp hursomhelst?

Alla besvarade frågor (77193)