Kan jag resa till USA om jag är dämd för ringa narkotikabrott?

2021-11-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, jag är 17 år och blev dömd för ringa narkotikabrott för cirka 2 månader sen. Jag och min mamma vill resa till USA i vinter och jag undrar om det är möjligt.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svenska medborgare behöver som huvudregel inte ansöka om visum för att få resa till USA eftersom Sverige är med i Visa Waiver Program. Istället krävs det ett inresetillstånd. En ansökan om inresetillstånd gör man genom en ESTA-ansökan. I ansökan måste man svara på om man är dömd för något brott. Har man begått ett brott av "moral turpitude" ("moralisk skändlighet") så nekas man inresetillstånd. Det är lite oklart vilka brott som anses vara av moral turpitude och jag kan därför inte svara på om ringa narkotikabrott är ett sådant brott.

Det finns dock vissa undantag som gör att man kan få inresetillstånd trots att man begått ett brott som anses vara av moral turpitude. Det första undantaget är om man är under 18 år och det har gått mer än fem år sedan brottet begicks. Detta undantag blir inte aktuellt för dig eftersom brottet begicks för ca. två månader sedan. Det andra undantaget är om brottet har max ett års fängelse i straffskalan och man inte suttit i fängelse i mer än sex månader. Eftersom ringa narkotikabrott har böter eller max sex månaders fängelse i straffskalan så blir detta undantaget aktuellt för dig (2 § narkotikastrafflagen).

Jag kan dock ändå tillägga att om man blir nekad inresetillstånd vid en ESTA-ansökan så kan man vända sig till den amerikanska ambassaden och ansöka om turistvisum. Vid en sådan ansökan görs en personlig intervju där de gör en individuell bedömning för om man är lämplig att få resa till USA eller inte.

Det korta svaret på din fråga är alltså att du bör kunna få inresetillstånd och resa till USA i vinter eftersom du omfattas av ett av undantagen för moral turpitude.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2738)
2022-01-28 Får man bära kroppskamera som privatperson?
2022-01-28 Olagligt att hantera dynamit
2022-01-27 När är det möjligt att ansöka om tillträdesförbud till butik?
2022-01-20 Syns anmärkningar i belastningsregistret för arbetsgivare inom barnomsorg och LSS verksamhet?

Alla besvarade frågor (98708)