Kan jag råka illa ut om jag förberett en stämningsansökan när det finns en skiljedomsklausul?

2019-01-29 i Skiljemän
FRÅGA
Jag har haft ett tidsbegränsat uppdrag som tf vd för kunds räkning och de har ej betalat arvodet enligt avtal. Bolaget är mitt i en emission vilken de förlängt till sista feb och de vill förlänga avtal med mig men med villkoret att jag endast får ersättning om bolaget har en positiv likviditet.De har genomfört flertalet emissioner under 10 års tid.Jag har avböjt att teckna nytt avtal då jag ej fått ersättning för det vi avtalat om samt att jag ej kan teckna nytt avtal på villkoret ovan. Efter obehaglig kommunikation och att de helt plötsligt beskyller mig för att vara illojal och vägrar att betala har jag skickat en betalningsanmaning som de responderar med hot om stämning och skadestånd av mig.Jag har nu fyllt i en stämningsansökan via Sveriges domstolars rekommendationer och instruktioner som jag mailat min tidigare uppdragsgivare och skrivit att detta dokument är förberett att lämnas in till Stockholms Tingsrätt och bett dem reglera sin skuld.Jag ser nu i vårt avtal att vid tvist så gäller svensk lag men att tvister som uppstår skall avgöras genom skiljedom.Min fråga: Innebär detta med skiljedom att jag kan råka illa ut för att jag förberett dokument att lämnas in till Stockholms Tingsrätt?Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär en avtalsklausul om att eventuella tvister ska lösas genom skiljedom?

En sådan avtalsklausul utgör ett rättegångshinder, dvs förekomsten av en sådan klausul kan förhindra en vanlig domstolsprocess. Huvudregeln är att rättegångshinder ska beaktas utan att någon av parterna åberopat rättegångshindret (34 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken).

Emellertid utgör en skiljedomsklausul ett dispositivt rättegångshinder (10 kap. 17 a § rättegångsbalken), vilket innebär att domstolen endast ska beakta rättegångshindret efter invändning av svaranden.

Ett exempel får illustrera det hela:

Anta att A och B ingått ett avtal, vari parterna kommit överens om att eventuella tvister ska lösas genom skiljedom. A (käranden) väljer dock att stämma B (svaranden) i tingsrätten ändå. Om inte B invänder mot att det finns en skiljedomsklausul parterna emellan kommer målet prövas i tingsrätten.

Kan du råka illa ut till följd av att du förberett en stämningsansökan (dokumentet till tingsrätten)?

Nej, du kan inte råka illa på något sätt.

Övrigt om skiljedom samt allmänna råd

Låt oss säga att du vill få igenom ditt betalningsanspråk. I och med att det finns en skiljedomsklausul i avtalet, är sannolikheten stor att en framtida tvist kommer lösas inom ramen för ett skiljeförfarande.

En skiljedomsprocess är behäftad med vissa risker. Exempelvis kan ett skiljedomsförfarande vara kostsamt. Till skillnad från i ett vanligt tvistemål, ersätter parterna, i ett skiljeförfarande, de som dömer i målet (skiljemännen). Detta följer av 37 § lag om skiljeförfarande. Dessutom går det inte att överklaga en skiljedom på samma sätt som det går att överklaga en domstolsdom.

För det fall du verkligen överväger att driva igenom ett betalningskrav genom en rättslig process skulle jag därför råda dig att anlita en advokat som på ett mer ingående sätt kan förklara rättsläget och de risker som finns med ett skiljeförfarande. I slutändan är det sedan upp till dig att välja hur du vill göra.

Vänligen,

Oscar Stenmark
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?