Kan jag polisanmäla någon som påstår att jag misshandlat min f.d. fru för förtal?

FRÅGA
Hej,Jag är numera bosatt i Portugal. För en tid sedan fick mina bästa vänner här nere besök av gemensamma bekanta, ett gift par.Härvid påstod kvinnan i paret att jag ska ha misshandlat min före detta fru, något som absolut inte stämmer.Påståendet är till för att skada och påverkar både mig och min före detta fru mycket illa.Dessutom har rykten i min före detta hemstad om samma sak florerat. Sannolikt kommer det från samma källa vilket torde kunna tas reda på.I botten ligger en händelse då kvinnans make fick sluta som hockeytränare efter att ha behandlat vår son som då var fjorton år på ett illa sätt. Detta hände för 20 år sedan och jag har för länge sedan lagt det bakom mig, något kvinnan inte verkar gjort.Är det framkomligt att anmäla kvinnan för förtal eller är det något som inte tas upp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

För att brottet förtal ska aktualiseras krävs att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat sätt lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta vederbörande för andras missaktning. Straffet för förtal är böter (jfr 5 kap. 1 § första stycket Brottsbalken, BrB). I princip gäller straffansvaret för förtal oberoende av om uppgiften är sann eller ej. Det ska dock röra sig om en uppgift av något som är bestämt, något det går att pröva sanningshalten av. Uppgiften ska dessutom vara nedsättande enligt samhällets allmänna uppfattning och den ska åtminstone vara ägnad för att du utsätts för andras missaktning. För förtal krävs inte någon större spridning, det räcker att uppgifterna kommer till tredje mans kännedom, det vill säga till någon annan än dig och den som uttalat det.

De objektiva rekvisiten för förtal kan, utifrån vad du beskriver i din fråga, mycket väl vara uppfyllda. Att misshandla någon är brottsligt, innebärande att du blivit utpekad som brottslig, om inte annat åtminstone klandervärd i ditt levnadssätt. Utöver de objektiva rekvisiten krävs det även att det subjektiva rekvisitet är uppfyllt; det innebär att uppgiften ska ha lämnats med syfte att utsätta dig för andras missaktning.

Förtal kan i vissa fall vara tillåtet

I bestämmelsens andra stycke (jfr 5 kap. 1 § andra stycket BrB) finns ett undantag, i praktiken innebärande att förtal i vissa fall kan vara tillåtet. För att undantaget ska vara tillämpligt krävs det att den som uttalar uppgiften var skyldig att uttala sig (i t.ex. vittnesförhör) eller att det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften. Att det med hänsyn till omständigheterna ska vara försvarligt att lämna uppgiften innebär att det måste göras en intresseavvägning mellan det allmänna intresset och rätten mot integritet. Som exempel kan nämnas att desto mer känd en person är, desto större allmänt intresse kan det finnas att berätta om något. För att undantaget ska vara tillämpligt krävs dessutom att uppgiften är sann, eller att det fanns anledning att tro att den var sann. Bevisbördan för att uppgiften är sann eller att det fanns anledning att tro så, ligger på den som anklagas för brottet.

Förtal är ett målsägandebrott

Förtal skiljer sig något från en stor del av annan brottslighet i Brottsbalken. Förtal är ett målsägandebrott innebärande att åklagaren inte åtalar för förtal mer än om det anses påkallat från allmän synpunkt. Att åklagaren åtalar förtalsbrott är ganska ovanligt. Utgångspunkten vid målsägandebrott är att målsäganden (du) själv ska väcka åtal och driva målet. Det ställer höga krav på dig, då du måsta föra i bevisning att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade begått brottet. Du har bevisbördan dels för att uppgiften lämnats, dels att det varit i syfte för att utsätta dig för andras missaktning. Det kan vara en god idé att anlita en jurist som företräder dig i ärendet. Det finns tyvärr en distinktion mellan att ha rätt och att få rätt.

Om du når framgång med din talan kan din motpart dömas till böter och du kan även begära skadestånd. Jag vill dock göra dig uppmärksam på att om du inte når framgång med din talan innebär det att du får betala både dina egna rättegångskostnader och din motparts, vilket kan bli dyrt i längden.

Sammanfattningsvis och som svar på din fråga; det kan utgöra ett brott att till tredje man påstå att du misshandlat din före detta fru. Genom en sådan uppgift utpekas du som brottslig, och om det är ägnat att utsätta dig för andras missaktning rör det sig om brottet förtal. Förtal kan aktualiseras genom att man berättar uppgiften för någon men även om den skulle postas på t.ex. internet.

I regel krävs det att du själv väcker åtal i förtalsbrott då det är ett målsägandebrott. Det innebär att du själv får åtala den du anser att förtalat dig och själv har att föra i bevisning att samtliga rekvisit för brottet är uppfyllda. Om du når framgång med din talan får din motpart i regel stå för dina rättegångskostnader, kan bli dömd till böter och skadeståndsskyldig. Om du däremot inte når framgång med din talan får du i regel stå för både dina egna och motpartens rättegångskostnader.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet imorgon, torsdagen den 17 oktober klockan 10.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte fungerar för dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan så bokar vi en annan tid! Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (952)
2020-06-04 Smutskastning och grova anklagelser - ska man anmäla?
2020-06-04 Vad krävs för att väcka åtal för olaga hot och förtal?
2020-05-29 Bekant hotar att anmäla för förtal, vad ska man göra?
2020-05-29 Förtal från tidigare chef

Alla besvarade frågor (80679)