Kan jag polisanmäla en upplevd förolämpning/ kränkning?

FRÅGA
Hej,Jag har blivit kränkt/förolämpad av en person i en konversation på Facebook. Denna person kallade mig "funktionell analfabet" . Kan jag polisanmäla henne?
SVAR

Hejsan,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Polisanmälan

Om du tror att du utsatts för en brottslig handling bör du göra en polisanmälan. Anmälan bör upprättas så snart som möjligt och kan göras antingen via internet eller via 114 14 (det numret som inte gäller akuta ärenden).

Det krävs inte att du själv gör en bedömning om huruvida du faktiskt utsatts för ett brott eller inte. Det är upp till polis och åklagare att utreda om ett brott har begåtts eller inte.

Förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken):

Det uttalande du beskriver skulle kunna falla in under brottet förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken). Brottet förolämpning aktualiseras när någon riktar till exempel en beskyllning eller ett nedsättande uttalande mot någon annan och med avsikt att kränka personens självkänsla eller värdighet.

Vad gäller kränkningen krävs inte att en kränkning uppkommit i det enskilda fallet utan det som är avgörande i bedömningen är om gärningen typiskt sett var sådan att den kunnat orsaka en kränkning. Det kan till exempel vara fråga om kränkande uttalanden som anspelar på någons etniska ursprung eller på något funktionshinder. Bedömningen om det handlar om förolämpning enligt 5 kap. 3 § brottsbalken görs utifrån de faktiska förhållandena i det enskilda fallet och med hänsyn till den enskilda som anser sig utsatts för brottet (målsägande). För att förolämpning ska anses föreligga måste uttalandet på ett mer personligt plan också kunna träffa den angripna.

Åtalsfrågan

Brott mot 5 kap 3 § brottsbalken får i regel inte åtalas av någon annan än målsäganden själv (5 kap. 5 § brottsbalken). Endast i vissa fall får åklagaren väcka åtal.

Vid förolämpningsbrott gäller att åklagaren får väcka åtal om:

- målsägande är under 18 år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal

- om åtal anses påkallat från allmän synpunkt

och åtalet avser:

- förolämpning mot någon i eller för hans/ hennes myndighetsutövning eller

- förolämpning med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Det kan alltså betyda att du själv måste väcka åtal i frågan. Detta är dock inget som hindrar dig från att göra en polisanmälan.

Rekommendation

Jag skulle rekommendera dig att göra en polisanmälan om du upplever att du blivit utsatt för ett brott. Sedan får polisen avgöra hur och om ärendet ska tas vidare till ett eventuellt åtal och vem som i sådana fall ska väcka åtal.

Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Amanda Aitomäki
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1194)
2021-04-30 Förtal och brott mot frihet och frid
2021-04-30 Falska anklagelser
2021-04-30 Uthängd på en hemsida
2021-04-30 När är ett förtalsbrott begånget?

Alla besvarade frågor (92074)