Kan jag på något sätt få reda på hur arvet efter mina morföräldrar delats?

FRÅGA
Kan jag på något sätt få reda på hur arvet efter mina morföräldrar delats?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När någon går bort så ska en bouppteckning upprättas. En bouppteckning tar upp vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och arvingar på grund av testamente samt vilka skulder och tillgångar som finns i dödsboet. Bouppteckningen är en offentlig handling och något som du alltså kan begära ut och ta del av hos Skatteverket.

Bouppteckningen tar dock inte upp hur själva arvskiftet ser ut, alltså hur arvet har fördelats mellan de olika arvingarna. Detta görs istället i en arvskifteshandling, som antecknar alla överenskommelser mellan dödsbodelägarna. Arvskiftet är till skillnad från bouppteckningen ett privat avtal delägarna emellan och registreras inte någonstans. Det är alltså heller ingen offentlig handling som du kan begära att ta del av. Däremot får du ju veta vilka de olika dödsbodelägarna är genom bouppteckningen, och har ju då alltid möjligheten att fråga dessa om du får lov att ta del av arvskifteshandlingen. Det är dock ingenting som du är berättigad till, men fråga kan du ju alltid göra!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Carolina Lundh
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?