Kan jag överlåta min del av fastigheten till min man och därigenom bli av med min del av fastighetsskulden?

2019-07-21 i Skuld
FRÅGA
Snälla kan ni hjälpa mig jag och min man äger en fastighet som vi har skuld i äger halva huset var och nu vill inte jag stå som ägare till halva huset kan man skriva om avtalet så att huset endast står på min make tacksam för svar,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag utgår, med tanke på att du kallar din partner för "din man," ifrån att du är gift med mannen ifråga. Såsom jag förstår din fråga undrar du om det är möjligt att göra din man till ensam ägare av huset, och, såsom jag förstår dig, om det är möjligt att låta din man "ta på sig" din del av skulden för den delen av fastigheten.

Det går att göra så att enbart din man äger huset genom en gåva

Att se till att enbart din man äger huset är relativt enkelt. Det gör ni lättast genom att du upprättar en gåvohandling, där du formellt skänker bort din del av fastigheten till din man.

Gåvohandlingen måste vara skriftlig, undertecknad av båda givaren och gåvotagaren, skall innehålla uppgift om köpeskilling (d.v.s att det är en gåva) och även en förklaring om att egendomen överlåtes på gåvotagaren (4 kap 1 § och 4 kap 29 § jordabalken). Gör ni detta så är gåvan giltig, och din man äger hela huset.

Det är dock inte möjligt för dig att frigöra dig från din skuld utan samtycke från den du är skyldig pengar

Såsom jag förstår din fråga inbegriper den även en undran kring huruvida du kan "skriva över" din del av skulden som finns på huset på din man.

Om både du och din man häftar solidariskt för skulden (eller häftar för varsin del), är det inte möjligt för dig att göra dig av med skulden genom att skriva över huset på din man. Skulder är personliga, och att du överlåter din del av huset på din man innebär alltså inte i sig att du inte längre har någon skuld.

Däremot är det naturligtvis möjligt för er att förhandla med den ni är skyldig pengar, och med denne komma överens om att enbart din man ska svara för skulden framöver. Vill ni avtala om era egendomsförhållanden så att din man äger hela huset och svarar för helt skulden, måste ni alltså ta kontakt med den ni är skyldig pengar och inhämta dennes samtycke till en sådan rockad.

Sammanfattning

Det går utmärkt för dig att genom gåva överlåta din del av fastigheten till din man. Däremot innebär inte detta i sig att din del av skulden överlåtes på din man; vill ni åstadkomma detta, måste ni istället förhandla med den ni är skyldig pengar, och få denne att gå med på att det framöver är din man som svarar för hela skulden. Det är inte möjligt för någon som är skyldig pengar att "överlåta" skulden på någon annan utan samtycke från den som personen är skyldig pengar.

Om jag missförstått dig, eller om du har fler funderingar, är du välkommen att återkomma med ytterligare frågor.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (413)
2020-02-13 Kan man ärva skulder?
2020-02-13 Får en långivare skicka ett skuldebrev till min sambo som avser min personliga skuld?
2020-01-29 Vem bär betalningsansvaret vid beställd reparation av bil?
2020-01-29 Hur uppstår en skuld och när anses den vara betald/icke gällande

Alla besvarade frågor (77193)