Kan jag överlåta aktier genom gåva och blir det skatt?

2020-11-20 i Gåvoskatt
FRÅGA
Kan jag ge bort aktier till mina barnbarn och blir det någon skatt. Jag har 400 stycken och tänker att de två barnbarn får dela lika på dessa.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du äger aktier i ett företag som är börsnoterat, aktierna finns därmed på ett aktiekonto vid en bank. Du vill nu ge bort dessa aktier till dina barnbarn genom gåva och undrar om det blir någon skatt.

Det är möjligt att ge bort aktier genom gåva.

Överföring av aktier

Överlåtelse av aktier genom gåva görs enklast genom att föra över aktierna till mottagarens aktiekonto. Det kan göras genom en begäran om överföring vid din bank. Banker har vanligtvis särskilda blanketter för sådana överföringar.

Gåvobrev

Du kan även upprätta gåvobrev där du anger vilken egendom som ska överlåtas och till vem, det vill säga till dina barnbarn. Gåvobrevet ska innehålla din och mottagarens underskrift. Du kan även låta någon/några utomstående bevittna gåvobrevet. För det fall barnbarnen inte har nått myndig ålder kan deras vårdnadshavare underteckna i deras ställe.

Skatt

Tillämplig lag är Inkomstskattelagen (1999:1229) (förkortning IL). Det finns ingen gåvoskatt i Sverige (se 8 kap. 2 § IL). Mottagaren av gåvan inträder istället i gåvogivarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Det innebär att det är först senare när barnbarnen säljer eller på annat sätt överlåter aktierna som skatt kan behöva betalas. Överlåtelsen som du nu vill göra genom gåva är alltså skattefri för dig och dina barnbarn.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (328)
2021-06-01 Gåvoskatt
2021-05-17 Betalar man skatt på gåvor och förskott på arv?
2021-05-14 Är gåvor från familj från utlandet skattefria?
2021-04-25 Behöver man betala skatt på pengar man får som gåva eller genom en bodelning?

Alla besvarade frågor (93147)