Kan jag överklaga parkeringsboten om jag parkerat för nära en korsning?

2021-07-14 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej,Jag fick en p-bot för överträdelse enligt trafikförordningen (TrF 3 kap. 53) då jag stod 6m ifrån en korsning. Vid sidan av vägen, där jag parkerade, finns en villa med hörntomt mot korsningen. Tomten har en stor häck som säkert är över 1.5m hög. Min fråga är om jag kan överklaga p-boten? Eftersom min bil egentligen inte utgjorde någon skillnad för sikten då den höga och täta häcken skymmer allt ändå.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelsen i trafikförordningen som du hänvisar till föreskriver att fordon varken får stannas eller parkeras i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant (3 kap. 53 § andra punkten TrF). Regeln föreskriver inga undantag med hänvisning till sikt eller liknande, utan man får inte parkera närmare än tio meter från en korsning oavsett platsens siktförutsättningar.

Man kan alltid överklaga en parkeringsbot om man anser den vara felaktig, men du skulle inte nå framgång med din talan. Du har parkerat sex meter från en korsning vilket är i strid med den åberopade bestämmelsen som föreskriver ett avstånd på minst tio meter från korsningen. Det tas inte någon hänsyn till siktförhållandena på den aktuella platsen eftersom bestämmelsen gäller parkering för vid alla korsningar oberoende av sikten på platsen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (484)
2021-09-27 Är det förbjudet att stå i/för nära en T-korsning även där de korsande/anslutande vägarna är enkelriktade?
2021-09-26 Vad är maxbeloppet på en felparkeringsavgift?
2021-09-14 Kontrollavgift när parkeringsappen inte fungerar
2021-09-09 Parkeringsböter trots giltig parkeringsbiljett

Alla besvarade frågor (95915)