Kan jag överklaga parkeringsboten om jag betalt för fel bil?

2020-10-12 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej,Vi betalade med hjälp av vår parkeringsapp en p-plats. Vi har våra två bilar registrerade i appen. Av misstag betalade vi för fel bil. Vi fick då böter.Är det korrekt att bötfälla? Vi betalade boten men tycker inte att det är rimligt att parkeringsbolaget (kommunalt parkeringsbolag) ska kunna kräva att få behålla såväl ( den OBS! korrekt inbetalda( gäller både belopp och tidsrymd)) ersättningen för den p-ruta vi upptog med vår bil som böterna. Hur ser ni på detta. Vi har skrivit till bolaget 2 gånger utan att få svar tillbaka.Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller parkering och betalningsansvar har bilens förare ett stort ansvar för att betalning sker på korrekt sätt enligt angivna parkeringsangivelser. Däribland ingår att man betalar för hela den tiden man upptar en parkeringsplats, men även att man angivit rätt registreringsnummer. Liknande fall har prövats i praxis som bekräftar bilförarens ansvar att säkerställa att parkering sker på rätt sätt (se exempelvis RH 2016:42).

Var det korrekt att bötfälla vårt fordon?

Så som du beskriver i din fråga så har parkeringen skett korrekt med undantaget att ni valt att betala för fel bil då ni haft två fordon registrerade i betalningsappen. Det innebär de facto att det inte betalats någon parkering för fordonet som faktiskt var parkerat på platsen. Som jag nämnde ovan åläggs fordonets förare en ganska långtgående plikt att kontrollera och se till att parkeringsavgiften åläggs på rätt sätt. Även om ni gjort allt rätt förutom att välja fel bil av misstag har ändå parkeringen varit felaktig.

Ni kan såklart välja att överklaga parkeringsboten om ni vill, men ni kommer dessvärre troligen inte att vinna framgång med överklagan. Även om det endast rör sig om ett misstag så har det blivit fel i parkeringen, och det har inte avlagts någon parkeringsavgift för bilen som stod parkerad. Eftersom det faller tillbaka på ert ansvar anses det vara ert fel att parkeringen inte var betald korrekt vilket legitimerar parkeringsbolaget att bötfälla.

Parkeringsbolaget har alltså haft rätt att bötfälla även om det kan kännas olustigt för er eftersom det endast rört sig om ett misstag från er sida. Ni kan fortsätta kontakta parkeringsbolaget om ni vill eller överklaga parkeringsboten för att få en ny prövning, men jag tror dessvärre inte att ni kommer vinna framgång med det.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?