Kan jag överklaga p-bot som inte fanns på bilen?

2019-07-25 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej, Den 21/6 ställde jag min bil på en parkering där man får stå i 2 timmar med parkeringsskriva framtill klockan 00.00. Just den kvällen drabbades jag av en ångestattack och kunde inte där och då ta mig till bilen då jag mådde så pass dåligt. När jag väl sedan mådde bättre gick jag tillbaka till bilen för att köra hem och det fanns ingen bot på den. Nu den 09/7 har jag fått en påminnelse på en kontrollavgift för den dagen, trots att själva boten inte fanns på bilen. Detta är min första gång jag får en parkeringsbot så jag vet inte hur det funkar men om jag har förstått det rätt så brukar man sätta själva parkeringsboten på bilen, något som inte fanns i det här fallet. Finns det något sätt för att överklaga denna bot?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En felparkeringsavgift eller kontrollavgift för felaktig parkering ska lämnas över till fordonets ägare eller fästas på fordonet (5 § 2 st. lagen om felparkeringsavgift och 8 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Tillämplig lag är beroende av om du står på kommunal eller privat mark.

Om parkeringsböterna inte i tid ska fordonets ägare påminnas om betalningsansvaret och uppmanas att betala inom en viss tid, (6 § lagen om felparkeringsavgift och 8 § 2 st. lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Påminnelsen skickas till fordonsägarens folkbokföringsadress. Vid den första påminnelsen får ingen påminnelseavgift tas ut.

I ditt fall kan det vara så att p-boten satts på bilen, men att den blåst bort eller att någon tagit den. Du har ändock en skyldighet att betala den om du felparkerat. För att överklaga boten krävs det att den är felaktig, vilket den efter din beskrivning, inte verkar vara.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (381)
2020-02-13 Kan två parkeringsböter utfärdas inom 24 timmar?
2020-01-31 Parkeringsbot trots betald avgift
2020-01-29 Kontrollavgift vid bristfällig skyltning
2020-01-14 Tas parkeringsböter upp i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (77320)