Kan jag ogiltigförklara ett aktieöverlåtelseavtal?

2021-12-01 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Jag har skrivit på ett aktieöverlåtelseavtal. Kan det ogiltigförklaras?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar om ett aktieöverlåtelseavtal som du har skrivit på kan ogiltigförklaras. Det framkommer inte av frågan varför du vill ogiltigförklara avtalet.

Ogiltigförklarande av aktieöverlåtelseavtal enligt avtalslagen

Ett aktieöverlåtelseavtal kan ogiltigförklaras genom avtalslagens ("AvtL") ogiltighetsregler. Bestämmelser om dessa finns i avtalslagens tredje kapitel.

Avtalet kan ogiltigförklaras med hänsyn till omständigheterna vid avtalets ingående, exempelvis om avtalet ingåtts genom tvång (28-29 § AvtL), uppsåtligt vilseledande (30 § AvtL), ocker (31 § AvtL), förklaringsmisstag (32 § AvtL) eller skulle strida mot tro och heder (33 § AvtL).

Avtalet kan även ogiltigförklaras med hänsyn till dess innehåll, exempelvis om innehållet är oskäligt (36 § AvtL).

Ogiltigförklarande av avtalet i ditt fall

Jag vet tyvärr för lite om omständigheterna i ditt fall för att kunna bedöma om du kan ogiltigförklara aktieöverlåtelseavtalet. Svaret på om du kan ogiltigförklara aktieöverlåtelseavtalet är alltså avhängigt uppgifter som inte framkommer av frågan.

Mitt råd till dig är därför att återkomma till oss på Lawline med mer information om omständigheterna, så hjälper vi dig. Du kan kommentera på detta inlägg, så återkommer jag, eller ställa en ny fråga på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar,

Tim Bjärtros
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?