Kan jag kräva underhållsbidrag under pågående äktenskap?

2019-08-25 i Underhåll
FRÅGA
Min man och jag har varit gifta i 35 år.Han har nyligen flyttat till egen bostad. Ej tal om skilsmässa. Han har nyligen gått i pension. Han har hög pension – jag har mycket låg. Det går ej att leva på 8000 kr / per månad! Kan jag kräva underhåll?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör underhållsskyldighet mellan makar under pågående äktenskap. Regler om detta finns i 6 kap. äktenskapsbalken (ÄktB).

Underhåll mellan makar

Enligt 6 kap. 1 § ÄktB ska makarna, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. Med gemensamma behov avses bland annat utgifter för mat och boende, medan personliga behov kan avse exempelvis utgifter för kläder, hygienartiklar och rekreation.

Om det som den ena maken bidrar med inte räcker till för att täcka denne makens personliga behov eller betalningar som han eller hon annars ombesörjer för familjens gemensamma behov, har den andre maken en skyldighet att ge de pengar som den andre maken behöver, 6 kap. 2 § ÄktB.

Även om utgångspunkten är att underhållsskyldigheten inom äktenskapet normalt fullgörs genom att man fortlöpande delar på kostnader för sådant som familjen behöver, kan en make åläggas att betala underhållsbidrag till den andre maken om makarna inte varaktigt bor tillsammans, 6 kap. 6 § första stycket ÄktB.

Bedömning i ditt fall

Om det är så att den pension du får ut inte räcker till för att täcka dina utgifter för personliga behov och dina utgifter för era gemensamma behov, ska din make ge dig de pengar som du behöver för att täcka behoven. Eftersom ni inte verkar bo varaktigt tillsammans, ska din make fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till dig. Om din make inte frivilligt betalar det underhållsbidrag som du behöver för att täcka dina utgifter för personliga och gemensamma behov, kan en domstol ålägga din make att betala underhållsbidraget till dig, 6 kap. 5 § ÄktB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (944)
2020-07-08 Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?
2020-07-07 En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge

Alla besvarade frågor (81794)