Kan jag kräva underhåll retroaktivt?

2020-08-23 i Underhåll
FRÅGA
Hej Jag och barnens pappa separerade och flyttade isär när våran yngsta dotter var två veckor gammal den 1 augusti 2019. Från dess har jag haft yngsta på på heltid medan dottern som nu är 3 år bott varannan vecka från dess.Pappan har då inte betalat något underhåll alls mellan den 1 augusti 2019 och den 25 juli 2020 då jag efter många om och men fick honom att betala in 1573 kr i underhåll. Nu undrar jag om jag kan kräva/stämma honom i efterhand på resterande underhåll fast han valde att betala en gång den 25 juli?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan kräva dina barns pappa på underhållsstöd retroaktivt, och detta trots att han har betalat vid ett tillfälle.

När uppkommer underhållsskyldighet?

En förälder ska utge underhåll för barn man inte bor med upp till vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och familjens ekonomiska situation. Skyldigheten består fram tills barnet fyllt 18 år (eller 21 år om barnet läser på gymnasiet eller motsvarande).

(7 kap 1 och 2 § föräldrabalken – FB).

Ett underhållsbidrag fastställs antingen genom ett avtal eller genom en dom.

Kan man kräva underhåll i efterhand?

Domstolen kan fastställa underhållsbidrag för tre år tillbaka i tiden från den dag då talan väcks. Talan anses väckt när din stämningsansökan kommer in till domstolen. I regel medges då underhållsbidraget för hela den avsedda perioden men i erat fall kommer den betalning barnens pappa gjort den 25 juli avräknas. Undantag från underhållsskyldigheten kan också göras om rätten anser det oskäligt betungande för barnens pappa att betala.

(7 kap 8 § FB och 13 kap 4 § rättegångsbalken).

Du kan också vända dig till försäkringskassan för att ansöka om underhållsstöd om barnens pappa inte betalar sitt underhållsbidrag. Detta kan dock bara betalas ut en månad i efterhand så de betalningar du annars haft rätt till kommer du dessvärre gå miste om i sådant fall.

(18 kap 13 § socialförsäkringsbalken).

Sammanfattningsvis bör du ha möjlighet att få underhållsbidraget i efterhand. Mitt råd är att du i första hand vänder dig till barnens pappa och om möjligt hittar en lösning för förfallna och kommande utbetalningar samt underhållets storlek eftersom han enligt lag är skyldig att betala. Om detta inte är möjligt kan du vända dig till domstol och skicka in en stämningsansökan. Domstolen fastställer underhållsskyldigheten och hur stort underhållsbidraget ska vara. Om detta inte är ett alternativ kan du vända dig till försäkringskassan för att få rätt till underhållsstöd. Dock kan försäkringskassan inte göra något åt de månader som gått då han inte har betalat.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1039)
2021-04-14 Kan den andra föräldern köpa saker och därefter kräva mig på pengar vid gemensam vårdnad?
2021-04-13 Underhållsskyldig till sambons barn?
2021-04-11 Kan man jämka eller ändra ett avtal om underhållsbidrag?
2021-04-08 Kan förälder få tillbaka utbetalt underhållsstöd efter att barnet adopterats?

Alla besvarade frågor (91357)