Kan jag kräva tillbaka hyra när hyresrätten är i bristfälligt skick och när ska i så fall kravet framställas?

2020-09-02 i Hyresrätt
FRÅGA
Om jag ej kunnat flytta in i hyresrätten enligt överenskommen tid pga att lägenheten ej Har flyttstädats samt att den behöver åtgärdas pga tidigare hyresgäst (måla om alla väggar och tak). När kan man kräva tillbaka del eller hel hyra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att din hyresrätt är i så pass dåligt skick att du inte kan flytta in i den på den avtalade tillträdesdagen. Bestämmelser om vad som gäller i en sådan situation finner du i jordabalkens 12 kapitel, även kallad hyreslagen.

Du har rätt till flera åtgärder

Inledningsvis vill jag nämna att om en hyresrätt på tillträdesdagen inte är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, till exempel att den inte kan användas som bostad, så har du som hyresgäst flera rättigheter (12:11 JB). Du har rätt att

⁃kräva att hyresvärden åtgärdar bristen. Om hyresvärden inte gör det så snart det kan ske har du rätt att åtgärda bristen på hyresvärdens bekostnad.

⁃säga upp hyresavtalet om bristen är av väsentlig betydelse och hyresvärden inte åtgärdar bristen utan dröjsmål eller underlåter att avhjälpa bristen.

⁃rätt till skälig nedsättning av hyran under den tid lägenheten är bristfällig.

⁃rätt till ersättning för skadan om bristen beror på hyresvärdens försummelse.

⁃hyresnämnden meddelar ett åtgärdsföreläggande, vilket innebär att hyresvärden föreläggs att avhjälpa bristen.

Hyresnedsättning

Jag uppfattar det som att du och hyresvärden redan har kommit överens om att de brister som finns i lägenheten ska åtgärdas och att du nu därutöver vill kräva tillbaka hyra. Rätten till nedsättning av hyra gäller parallellt med rätten till åtgärdande av bristerna. Du kan och bör därför framställa ditt återbetalningskrav nu direkt. Av bevisskäl bör du framställa ditt krav om hyresnedsättning skriftligen till hyresvärden.

Du har rätt att kräva att hyran reduceras under den tid lägenheten är bristfällig. Hyresnedsättningens storlek bedöms utifrån de begränsningar i hyresrätten som bristerna ger upphov till. Som riktmärke kan dock framhållas att om lägenheten är helt oanvändbar, vilket jag uppfattar det som är fallet för dig, så bör hyran sättas ned helt. Om det däremot skulle vara så att du fortfarande kan använda en del av lägenheten så beräknas hyresnedsättningen utifrån det.

Vänliga hälsningar,

Anna Dahlenborg Akmese
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1931)
2021-04-21 Laglig rätt för andrahandsuthyrning?
2021-04-20 Återbetalning av förstahandshyra då förhandlingsförordning finns
2021-04-19 Hur lång tid innan hyreshöjningen har hyresgästen rätt att få information?
2021-04-18 Befogad anledning att neka överlåtelse enligt 12 kap. 36 § JB

Alla besvarade frågor (91362)