Kan jag kräva skadestånd om en annan fastighetsägares bryggor slitit sig i en storm och slagit sönder mina bryggor?

Hej!

På våran sommar stuga har bryggorna förstörts pga att en annan fastighetsägares bryggor har slitit sig i en storm och slagit söder våra bryggor. Går det att rikta ett skadestånds krav till denna fastighetsägare för återuppbyggnad (det är inte första gången det händer och börjar bli en riktigt kostsam historia för våran del)?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då du efterfrågar möjligheterna till skadestånd kollar vi närmare på skadeståndslagen (SkL) och dess bestämmelser.

Det är möjligt att grannen kan hållas ansvarig för att han varit oaktsam

För att ett skadeståndsansvar överhuvudtaget ska aktualiseras krävs att personen som orsakat skadan antingen agerat med uppsåt (med flit velat skada era bryggor) eller att personen varit vårdslös.

I det aktuella fallet blir frågan främst om den andra fastighetsägaren varit vårdslös, vilket kan vara fallet om denne exempelvis inte följt alla anvisningar för hur man ska förankra en brygga. Jag hade dessvärre behövt mer detaljerade omständigheter för att fullt ut kunna bedöma detta, men jag fortsätter med hypotetiska resonemang. Det är åtminstone i någon mån troligt att anta att den andre fastighetsägaren varit vårdslös i något avseende, eftersom dennes bryggor lyckats slita sig, medan era legat kvar. Det faktum att det inte är första gången får anses tala för det.

Kan ni bevisa att bryggorna inte förankrats på rätt sätt, ritningar förbisetts eller liknande, så bör ni med framgång kunna hävda att den andre fastighetsägaren varit vårdslös och därför ska hållas ansvarig för sakskadorna som åsamkats er (2 kap. 1 § SkL).

I den mån den andre fastighetsägaren gjort allt för att förhindra att de sliter sig, uppfört och förankrat dem enligt konstens alla regler, följt instruktioner osv. så är möjligheterna för er att hävda skadestånd dessvärre nästintill obefintliga. Det är i och för sig en inte helt otänkbar situation, särskilt eftersom de slitit sig i samband med en storm, men i sådana fall borde rimligtvis även era ha slitit sig.

Ni bör rimligtvis bli ersatta för bryggornas värde och andra kringliggande kostnader

Då era bryggor slagits sönder antar jag att det inte endast går att reparera dem, varför ni borde bli ersatta för deras värde, så att ni kan köpa nya (5 kap. 7 § första punkten SkL).

Skulle detta föranleda några andra kostnader, exempelvis att ni tvingas hyra släp för att frakta de nya plankorna till sommarstugan, att ni tvingas anlita snickare som uppför bryggorna åt er osv., så ska ni bli ersatta även för dessa kostnader (5 kap. 7 § andra punkten SkL).

Vad gäller tidigare sönderslagna bryggor kan det bli svårt att bevisa, men har ni kvar kvitton och liknande, och den andre fastighetsägaren är medgörlig, så bör ni rimligtvis även bli ersatta för de tidigare skador som åsamkats er.

Prata först och främst med den andre fastighetsägaren

Jag vill bara slutligen nämna att en rättsprocess är kostnads- och tidskrävande och något man helst undviker om man kan. Det bästa är om ni tar kontakt med den andre fastighetsägaren och försöker prata med denne, förutsatt att ni inte redan gjort det, för att diskutera fram en lösning som passar er båda. En rättsprocess bör i princip alltid komma i andra hand.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt trevlig dag!

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”