Kan jag kräva nedsatt hyra vid ommålning av min hyresrätt?

Har man rätt till ersättning från hyresvärden vid ommålning utav lägenhet? Tex nedsatt hyra för renoveringsperioden eller ersättningsboende. Bor i en etta och vad jag trodde skulle vara några dagars målning har nu blivit 2 veckor utan möbler eller internet då allt måste tas bort från golv och väggar för ommålningen. Kan man argumentera att det inte är helt hälsosamt att bo i en nymålad lägenhet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag uppfattar det som att du bor i en hyresrätt som hyresvärden under två veckors tid har målat om. Du undrar nu om du har rätt till nedsatt hyra för renoveringsperioden eller ersättningsboende, då du inte har haft tillgång till möbler eller internet. Du undrar vidare ifall det går att argumentera för att det inte är hälsosamt att bo i en nymålad lägenhet. 

Då du bor i och hyr en hyresrätt aktualiseras den så kallade Hyreslagen i Jordabalken (JB) 12 kap

Nedsättning av hyran
I enlighet med JB 12 kap 11 § har en hyresgäst rätt till nedsättning av hyran om lägenheten inte är i det skick som hyresgästen har rätt att fordra (alltså begära, kräva) under hyrestiden (JB 12 kap 16 §). Lägenheten ska alltså kunna nyttjas för det avsedda ändamålet. Hyresgästen kan då få nedsättning av hyran för den tid lägenheten är i bristfälligt skick. 

Det ska föreligga hinder eller men utan att hyresgästen är vållande för en rätt till nedsättning av hyran, i enlighet med JB 12 kap 16 §. Hinder eller men anses föreligga vid en inskränkning eller ett försvårande av möjligheten att använda lägenheten för det ändamål som följer av avtalet, det vill säga bo i lägenheten. 

Ersättningslägenhet
Oftast aktualiseras behov av ersättningslägenhet vid större renoveringar av kök och badrum, som innebär större störningsmoment i ens vardagliga liv. Det är även upp till hyresvärden att bestämma om hyresgästen har rätt till en ersättningslägenhet eller inte.

Icke hälsosamt att bo i en nymålad lägenhet
Hyresvärden har ett allmänt ansvar att tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, enligt JB 12 kap 9 §. Hyresvärden är även skyldig enligt JB 12 kap 15 § att hålla lägenheten i detta skick under hyrestiden, och med skäliga mellanrum obesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer. Lägsta godtagbara standard uttrycks i JB 12 kap 18a § och innebär att bostaden ska vara utrustad med specifika vitvaror, ha tillgång till vatten, avlopp och badrum bland annat. 

Alltså, hyresvärden har en allmän skyldighet att se till att lägenheten är i gott skick.

Sammanfattande bedömning i ditt fall
Det bör alltså finnas en möjlighet för dig att begära nedsättning av hyran för den tid lägenheten blev ommålad, det vill säga två veckor. Om det inte fanns möjlighet att bo i lägenheten alls, eller om möjligheten att leva "normalt" under tiden, under ommålningen så bör det anses utgöra ett hinder eller men. Det är troligtvis svårare att yrka på en ersättningslägenhet. Det framgår inte av frågan om målningen är färdig och om du kunnat bo i lägenheten eller inte. Om du inte kunnat bo i lägenheten och alltså behövt ett alternativt boende under ommålningen, och behövt åka längre resor till jobb/skola etc så kan du även kräva ersättning för dessa direkta kostnader. Hyresvärden har en allmän skyldighet att se till att lägenheten är i gott skick, och det finns ingenting som påvisar att få sin lägenhet ommålad och sedan bo i den ska vara hälsofarligt. Men en rekommendation är att tala med hyresvärden och se till så att hyresvärden använder en målarfärg som är exempelvis "astma och allergi- certifierad"

Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkomna att åter kontakta oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar

Josefine WendeliusRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”