Kan jag kräva min kunds make på pengar om min kund inte betalar?

Jag har en kund som inte betalat sin faktura för RUT arbete utfört i dennes bostad, kan jag fakturera kunds make istället och därigenom få in min faktura? Kund har skulder hos kronofogden så den vägen känns inte som ett rimligt alternativ.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Makarna ansvarar för sina egna skulder

Eftersom det verkar som att skuldförbindelsen enbart finns mellan dig och din kund har du inte möjlighet att kräva att din kunds make betalar. Makar ansvarar ansvarar helt och hållet för sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). För att din kunds make ska bli betalningsansvarig krävs att makarna gemensamt har beställt arbetet från dig.

Har makarna beställt arbetet gemensamt svarar de solidariskt för skulden

Om du på något sätt kan visa att makarna gemensamt har beställt arbetet kan däremot ett solidariskt ansvar ha uppstått, vilket i så fall innebär att du kan kräva vem som helst av makarna på betalning. Det räcker dock inte att arbetet har utförts i en gemensam bostad, utan i så fall krävs enligt min mening att båda makarna har givit dig instruktioner samt att båda makarna varit någotsånär införstådda med omfattningen av arbetet. Enkelt förklarat ska makarna ha gett dig fog för uppfattningen att båda var beställare.

Ett solidariskt betalningsansvar kan också uppstå om din kunds make kan anses ha givit din make en fullmakt att för deras gemensamma räkning beställa arbetet från dig. Fullmakten behöver inte vara skriftlig eller ens uttrycklig, utan det räcker att din kunds make ett flertal gånger har tolererat att din kund beställer arbeten i hemmet (en s.k. toleransfullmakt). Det blir dock troligtvis svårt för dig att bevisa att en sådan fullmakt finns utan att veta hur makarna tidigare har agerat.

Mitt råd

Om ingenting tyder på att makarna ska ansvara för skulden solidariskt är mitt råd att du vänder dig till Kronofogden för att ansöka om betalningsföreläggande. Att din kund sedan tidigare har skulder hos Kronofogden behöver inte betyda att du inte kan få betalt. Tvärt om kan fler än ett betalningsföreläggande från olika borgenärer tänkas leda till att Kronofogden vidtar mer effektiva åtgärder för att se till att du och de andra borgenärerna får betalt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma via kommentarsfältet här nedanför.

Hälsningar,

Viktor SvenssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”