Kan jag kräva mer i underhållsbidrag av den andra föräldern?

2019-11-10 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Jag har och har haft min nu 14 åriga son på heltid sedan han varit ca 4 år.Pappan träffar sonen väldigt sällan. Typ 1v om året, nu mer sällsynt. Jag får ett underhåll av honom på 1573 i månaden.Genom alla år har han ALDRIG ställt upp med en krona till ngt till sonen. Dvs högre kostnader, som elektronik kläder aktiviteter, försäkring på sonen osv. Han anser att jag har ett underhåll, så jag ska betala allt. Han tjänat 725'000 om året och jag 300.... Han är gift. Och jag själv.Nu fyller sonen 15 i april och vill ha körkort och moped, och jag saknar dom pengarna, vilket gör att jag mår dåligt.Har jag rätt att kräva mer av honom? I såfall hur går jag till väga? Tack på förhand
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du är missnöjd över underhållet som pappan betalar, och att du undrar om du kan kräva att han ska betala mer och i sådant fall hur. Är det i huvudsak moped och körkort som är den största kostnadsboven i fråga, kanske det är aktuellt med en samförståndslösning kring enbart den kostnaden.

Jag kommer först att beskriva mer generellt hur reglerna om underhållsskyldighet ser ut, och sedan vad du kan göra om du vill att pappan ska betala mer i underhåll.

Allmänna regler om underhållsskyldighet

Reglerna om föräldrars underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB) 7 kap. Båda föräldrar ska svara för underhåll åt barnet. Hur mycket som föräldrarna ska betala i underhåll bestäms med hänsyn barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, men även till bl.a. barnets egna inkomster och tillgångar (FB 7 kap. 1 §).

För underhållskostnaderna ska föräldrarna sinsemellan ansvara efter sin egna förmåga (FB 7 kap. 1 § tredje stycket). Denna bestämmelse innebär att underhållsskyldigheten fördelas mellan föräldrarna i relation till respektive förälders ekonomiska förmåga.

Underhållsbidraget fastställs genom dom eller genom avtal (FB 7 kap. 2 § andra stycket). När underhållsbidrag bestäms får den förälder som är skyldig att betala underhållsbidraget, i detta fall pappan, förbehålla sig ett belopp för eget, sammanboende makes och hemmavarande barns underhåll (FB 7 kap. 3 §).

Det finns inget fast belopp för hur mycket underhåll en förälder är skyldig att betala, utan det hela bestäms utefter barnets kostnader och föräldrarnas egna inkomster och utgifter.

Avtal om underhållsbidrag

Barns kostnader och utgifter förändras i takt med att de blir äldre, det är därför möjligt att ett ökat underhållsbidrag kan vara aktuellt när sonen blir äldre. Något du kan göra är att räkna ut sonens och dina egna inkomster och utgifter, för att beräkna vad du själv anser skulle vara ett rimligt underhållsbidrag från pappans sida. Beakta även skillnaden i din och pappans inkomster för att komma fram till en rimlig kvotdelning för hur mycket ni ska ansvara sinsemellan för sonens underhåll.

För detta kan du kan ta hjälp av beräkningsverktyget på Försäkringskassans hemsida, som du hittar här.

Du och sonens pappa kan, mot bakgrund av dina beräkningar, avtala om ett annat belopp på eller annan fördelning av underhållsbidraget. I länken ovan finns en avtalsmall ni kan använda för detta.

Väcka talan i domstol

Är det inte möjligt för er att nå en samförståndslösning, kan du väcka talan om underhållsbidrag hos tingsrätten. Då får domstolen bedöma om pappan ska betala mer i underhållsbidrag. Talan ska väckas i den ort där pappan har sin hemvist (FB 7 kap. 12 §). Du kan läsa mer om hur du går vidare med en sådan stämning här. I en stämningsansökan är det viktigt att ange vad du yrkar, d.v.s. vad du kräver. Det är också viktigt att du anger vad du har för grund för yrkandet. Som grund kan du ange de beräkningar du tagit fram avseende sonens kostnader, din och sonens pappas inkomster respektive utgifter. Tänk på att det ingår en avgift för att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (944)
2020-07-08 Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?
2020-07-07 En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge

Alla besvarade frågor (81813)