Kan jag kräva medlåntagaren på pengar trots avsaknaden av internt avtal? Hur går jag tillväga för att kräva medlåntagaren på pengar?

2019-05-08 i Skuld
FRÅGA
Hej! Jag har ett lån där jag även har en före detta vän som "medlåntagare". Pga personliga orsaker så vill eller kan inte personen fortsätta betala av lånet. Vad jag har förstått så har man ett solidariskt betalningsansvar mot banken, vilket innebär att medlåntagaren har samma skyldighet som låntagaren att betala tillbaka lånet till banken. Banken kan alltså kräva båda parterna på pengarna, så om medsökaren får betalningssvårigheter kan jag som låntagare tvingas att betala hela summan. Vi har dock inte skrivit något separat regressavtal.Är det bara för mig att "bita i det sura äpplet" eller kan jag kräva pengar av medsökaren på något vis? Exempelvis med hjälp av kronofogden? Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har funderingar kring vad som gäller internt mellan dig och medlåntagaren om banken kräver dig på hela ert gemensamma lån. Vilket rättsligt förhållande föreligger mellan dig och medlåntagaren? Kan du kräva medlåntagaren på sin del av skulden som ni gemensamt har till banken? Bestämmelser kring solidariskt betalningsansvar återfinns i 1 kap 2 § 1 st skuldebrevslagen.

Precis som du framgår av din fråga, är det korrekt uppfattat att solidariskt betalningsansvar gäller mot banken, om inte annat har avtalats mellan er och banken. Banken har alltså rätt att vända sig till någon utav er för att kräva ut hela skulden.

Om banken kräver dig på hela summan har du regressrätt gentemot medlåntagaren. Regressrätt presumeras, vilket dock kan brytas genom avtal. Alltså huvudregeln är att regressrätt föreligger utan avtal. Du innehar alltså full regressrätt mot din medlåntagare. Avtal saknar betydelse för att denna rättighet ska föreligga. (Huvudregeln är däremot dispositiv, vilket innebär att låntagarna kan inbördes avtala om att betalningsansvaret ska fördelas på annat vis.)

Mina rekommendationer är att du vänder dig till Kronofogden för att utkräva medsökaren på sin skuld. När någon är skyldig dig pengar kan du få hjälp att fastställa skulden genom att ansöka om ett betalningsföreläggande på Kronofogdens hemsida. Mer information och ansökan finns här.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Linnéa Carnrot
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll