Kan jag kräva hyra från den andra delägaren till vår bostadsrätt även om bara jag bor kvar?

2020-09-12 i Fordringar
FRÅGA
Hej. Kan man kräva hyra för ett bostadsrätt från den andra ägaren även om han inte bo längre på denna bostad man äger tillsammans??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ni har ett s.k. solidariskt betalningsansvar för de skulder ni har tagit på er gemensamt, om inget annat har avtalats (2 § första stycket skuldebrevslagen). Detta innebär att den som kräver betalning av hyran kan kräva hela beloppet från någon av er. Sedan har den som har betalat hela hyran rätt att kräva betalning av den andra delägaren för dennes del (2 § andra stycket skuldebrevslagen). Att ni, om inget annat är avtalat, ska dela på de kostnader som uppkommer vid förvaltningen av den samägda bostadsrätten framgår också av lagen om samäganderätt (1 och 15 § lag om samäganderätt).

Du har alltså rätt att kräva hyra från den andra delägaren även om han inte längre nyttjar bostadsrätten. Har du problem med att driva in hans skuld så kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

Det kan dock vara en god idé att försöka nå en överenskommelse mellan er. Förslagsvis genom att du köper ut hans del eller att ni avtalar att han inte längre ska betala någon hyra. Detta beror på att varje ägare till samägd egendom kan kräva att egendomen ska tvångsförsäljas på offentlig auktion, om ni inte kommer överens eller har avtalat om något annat (6 § lag om samäganderätt).

Hoppas att svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Fick du svar på din fråga?