Kan jag kräva hyra för ett hemmaboende barn över 20 år?

2020-01-11 i Underhåll
FRÅGA
HejKan jag kräva hyra för hemmaboende barn över 20år, som inte har egen inkomst?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är underhållsskyldighet?

Föräldrar har underhållsskyldighet för sina barn (7 kap. 1 § första stycket föräldrabalken, FB). Det innebär att föräldrarna ska stå för barnets kostnader efter vad som rimligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms alltså utifrån deras ekonomi och vad barnet behöver. Man tittar också på barnets egna inkomster och tillgångar. Barnbidraget kan också påverka bedömningen. I underhållsskyldigheten ingår till exempel att låta barnet bo hemma utan att betala något.

Hur länge har föräldrar underhållsskyldighet?

Huvudregeln är att underhållsskyldighet upphör när barnet fyller 18 år (7 kap. 1 § andra stycket FB). Om barnet fortfarande går i skolan så gäller underhållsskyldigheten till dess att barnet fyller 21 år. Det gäller dock endast för studier i grundskolan, gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning.

Kan föräldrar kräva hyra av ett barn som är 20 år?

Du kan inte kräva hyra om ditt barn studerar på till exempel gymnasiet. Detta på grund av att din underhållsskyldighet fortfarande gäller. Du kan däremot kräva hyra om ditt barn inte går i skolan.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (993)
2020-11-30 Hur länge behöver man betala underhåll för sina barn?
2020-11-30 Vem betalar för kläder, blöjor m.m. om man har delad vårdnad?
2020-11-30 Underhållsskyldighet för barn över 18
2020-11-30 Underhåll mellan makar

Alla besvarade frågor (86861)