FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadestånd utanför kontraktsförhållande04/04/2017

Kan jag kräva grannen på min självrisk om denne orsakat vattenskadan?

Hej,

Jag bor in en bostadsrätts sedan 3 år tillbaka. Nu har jag en vattenskada orsakat av min granne ovanför mig. Det står även i klar text i besiktningsprotokollet. Min fråga till er är om jag kan kräva pengar som jag kommer att lägga ut i form till exempel självrisk som jag kommer att vara tvungen att betala efter reparationen. Finns det något stöd eller skyddslag som jag kan använda mig av i mitt fall?

Mitt försäkringsbolag sa till mig att de inte kommer att kräva in pengar från min granne utan av mig. Och jag måste driva frågan vidare om jag vill att granne ska betala mig i efterhand.

Tack så mycket för ert svar.

Med vänlig hälsning


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Din möjlighet att få skadestånd

Det finns möjlighet för dig att kräva grannen på ersättning för bland annat självrisken, precis som försäkringsbolaget har berättat för dig. För att lyckas med detta måste du kunna bevisa att grannen har orsakat vattenskadan genom att ha handlat vårdslöst (oaktsamhet) eller med uppsåt (med avsikt). Som stöd för att kräva pengar från grannen använder du dig av 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Där framgår att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan.

Något som återigen bör poängteras är att grannen lär ha orsakat skadan. Om ett rör har gått sönder av sig självt utan att det är någons fel går det inte att kräva skadestånd. I sådana fall får varje bostadsrättsinnehavare stå för självrisk och andra kostnader för sin lägenhet, tyvärr.

Vad du kan göra nu

Ofta står det i besiktningsprotokollet vad skadeorsaken är, vilket det även verkar göra i ditt fall. Du kan använda dig av det som bevisning om det framgår att grannen har orsakat skadan genom att handla vårdslöst eller med uppsåt. Om informationen är bristfällig får du försöka säkra bevisning på annat sätt, du kan förslagsvis vända dig till personerna som utförde besiktningen. Därefter är det bra om du kan prata med din granne och rikta ditt ersättningsanspråk direkt till denne. En tvist kan bli kostsam så det rekommenderas att försöka lösa det sinsemellan först. Du kan exempelvis författa ett kravbrev där du framför dina kostnader, en förklaring till varför du kräver skadestånd samt bevis. Det är alltid en fördel att framställa sina krav skriftligt.

Vägrar din granne att betala kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Önskar du hjälp med detta kan du kontakta någon av våra verksamma jurister på info@lawline.se.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att det löser sig till det bästa för dig!

Vänligen,

Jennifer ParmlindRådgivare