FrågaFAMILJERÄTTBodelning21/01/2019

Kan jag kräva att vi säljer huset när jag och min sambo separerar?

Jag och min sambo har separerat, vi har en gemensam villa som jag har betalat för både ränta och amortering och all drift och renovering, nu vill jag att vi säljer fastigheten , hon har flyttat men vill inte sälja och har ej möjlighet att köpa ut mig men vill helst att jag flyttar så att hon kan bo kvar. Vi har gemensamma barn med delad vårdnad. Kan jag kräva att vi säljer huset? Har hon någon rätt att få bo kvar utan att hon köper ut mig. Jag kan köpa ut henne men det vill hon ej.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår din fråga rätt så vill du veta hur du och din sambo ska göra när ni nu separerat från att vara sambos. Jag börjar att besvara hur ni kan göra avseende bodelning, för att sedan besvara om du kan kräva att ni genomför en försäljning. Eftersom ni har varit sambos är det Sambolagen som blir tillämplig för att besvara första frågan.

Eftersom att hon har flyttat ut från ert gemensamma boende är ni inte längre sambos (2 § första stycket, andra punkten, sambolagen). Du skriver att ni har en gemensam villa. För att besvara din fråga så antar jag att ni köpt den ihop för att bo gemensamt i, och att den därmed utgör gemensamt boende (3 § Sambolagen).

Nu när ert samboförhållande har upphört, kan någon av er, eller båda, begära att samboegendomen ska fördelas er emellan genom bodelning (8 § Sambolagen). Du skriver inte om ni har ett samboavtal, men om ni inte har det ska all gemensam egendom, inklusive huset, ingå i en sådan bodelning (9 § Sambolagen). En begäran om en sådan bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § 2 stycket Sambolagen).

Eftersom din fråga berör er bostad, tänker jag skala ner mitt svar till att bara beröra denna del i bodelningen. Du skriver att du betalat ränta, amortering och andra omkostnader, men du skriver inte hur mycket av egendomen ni äger vardera. Jag förutsätter därför att ni från början äger den 50/50. Om det med hänsyn till era ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är oskäligt att en sambo ska lämna över egendom till den andra, ska bodelningen göras som så att den förstnämnda sambon får behålla mer av sin egendom (15 § Sambolagen). Det innebär att om du under en längre tid ensam betalat för amortering, ränta och övriga omkostnader, kan du ha rätt att ta ut större del än de 50 % som du äger av bostaden, i och med att du investerat mer i efterhand.

Om ni inte kommer överens om vem som ska ha huset, så finns det en regel som säger att den mest behövande av er har rätt att få bostaden på sin lott (16 § andra stycket, Sambolagen). En förutsättning för att detta ska ske är att ett sådant övertagande kan anses skäligt.

Vid en behovs- och skälighetsbedömning kan olika omständigheter spela roll. Era barn väger särskilt tungt vid en sådan bedömning. Om era barn ska bo huvudsakligen hos dig, har du mest behov av bostaden och så vidare. Andra saker som kan spela roll är ekonomi, avstånd till jobbet och möjlighet att få en ny bostad på annat håll. Så som jag förstår det har din sambo inte möjlighet att köpa ut dig, medan du har möjlighet att köpa ut henne, vilket då kan tolkas som att din sambo inte har samma möjligheter som du att hitta en ny bostad. Detta kan tala för att hon bör få bo kvar.

Det kan dock finnas hinder mot att den mest behövande får bo kvar, om exempelvis det är oskäligt att hon tar över den om bostaden exempelvis mestadels bekostats av den andra parten. Om din sambo dock anses ha mest rätt till bostaden, ska hon ersätta dig med mellanskillnaden i värdet. Är er bostad belastad med lån måste den som tar över boendet även ta över lånen (16 § tredje stycket Sambolagen). Eftersom din sambo inte har möjlighet att göra detta, är det svårt för henne att ta över er gemensamma bostad själv.

Därmed går vi över till frågan om du kan kräva att ni säljer huset.

Eftersom att ni äger huset gemensamt så anses ni i lagens mening vara samägare. Eftersom att ni tillsammans äger huset, om fattas ni av samäganderättslagen. Enligt samäganderättslagen så har varje delägare rätt att gå till domstol och ansöka om att den gemensamt ägda egendomen ska bjudas ut på offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). Ert hus kommer då kunna säljas oavsett vad din sambo tycker om saken, om det inte föreligger väldigt starka skäl emot tvångsförsäljningen. När en sådan auktion är över och er villa är såld, fördelas den erhållna summan utefter era ägarandelar.

Samäganderättslagen ger alltså en möjlighet för dig som delägare att ta dig ur ägandeförhållandet även om din sambo, såsom andra delägare, vägrar att köpa ut dig. Vad som är värt att tänka på i ett sådant scenario är att tvångsförsäljningar på offentlig auktion i regel innebär att försäljningspriset är lägre, jämfört med om ni säljer huset på vanligt vis.

Sammanfattningsvis kan sägas att sambolagen säger att den av er som bäst behöver bostaden får den som sin lott i en bodelning. Den parten måste då även ersätta den andra parten för dennes ägarandel, och en sådan ägarandel ska beräknas på vad ert hus är värt idag. Utanför sambolagen finns en möjlighet i samäganderättslagen att begära tvångsförsäljning hos tingsrätten, av gemensamt ägd egendom.

Min rekommendation till dig är att begära bodelning och att få en bodelningsförrättare utsedd av tingsrätten, om du och din sambo inte kommer överens. Hur du går tillväga att få en bodelningsförrättare hittar du mer information om på Sveriges domstolars hemsida.

Behöver du mer hjälp kan du antingen ställa en ny fråga, eller kontakta en av våra jurister.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Elina BergstedtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”