Kan jag kräva att få arbeta under uppsägningstiden?

FRÅGA
Hej! Jag är just nu tillfälligt tjänstledig pga studier och enligt en skriftlig överenskommelse löper min tjänstledighet ut den sista maj. Jag undrar om jag har rätt att jobba den sista månaden på uppsägningstiden (3 mån) om jag säger upp mig den sista mars? Jag vill alltså jobba i juni månad men är rädd att min arbetsgivare kommer säga att det inte går/behövs när jag säger upp mig eftersom det bara är "bökigt" för dem att ta in mig en månad.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att kunna besvara din fråga ska vi kika i anställningsskyddslagen (LAS).

Rätt att få arbeta?
Till att börja med så tolkar jag din fråga som att du undrar om det finns någon rätt för dig att kräva att arbetsgivaren erbjuder dig arbete under uppsägningstiden.

Som utgångspunkt gäller att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet på valfritt sätt enligt den så kallade arbetsledningsrätten. Under uppsägningstiden består anställningen och arbetstagaren har då en arbetsskyldighet, dvs om arbetsgivaren säger att du ska arbeta så måste du det.

Det finns dock ingen motsvarande skyldighet för arbetsgivaren att erbjuda arbete under uppsägningstiden. Om arbetsgivaren vill kan denne arbetsbefria arbetstagaren under uppsägningstiden, dvs inte erbjuda arbetstillfällen. Under uppsägningstiden har arbetstagaren dock rätt att behålla lön och andra anställningsförmåner. Detta gäller även om arbetsgivaren arbetsbefriar dig (12 § LAS).

Avslutning
Du har alltså ingen rätt att kräva att arbetstagaren bereder dig arbetstillfällen under uppsägningstiden. Arbetsgivaren kan alltså välja att arbetsbefria dig men du har då rätt att behålla lön även fast du inte utför något arbete. Om en uppsagd arbetstagare som är arbetsbefriad får ersättning från annan anställning, kan dock den tidigare arbetsgivaren dra av motsvarande belopp i sin ersättning till arbetstagaren (13 § LAS). Dubbel lön under arbetsbefriad uppsägningstid är därför i princip inte möjligt.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96382)